სიახლე

„ბორჯომი კროუნ პლაზა“.  ბორჯომი

„რეგიონალური კონფერენცია: „ ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“ (WPS) დღის წესრიგის მონიტორინგი: ადგილობრივი, რეგიონალური და გლობალური სტრატეგიები გაეროს რეზოლუცია 1325-ის განხორციელების გასაუმჯობესებლად სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში“ .

კონფერენციის...

მეტი