სიახლე

 

1 2 3 4 59 და 10 სექტემბერს  ცაგერსა და ამბროლაურში  ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორისა და  „სამუშაო ჯგუფის“ წარმომადგენლებთან, შეხვედრაზე განხილული იყო კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხები,  შეირჩა გამომსვლელები, შეჯამდა  „სამუშაო ჯგუფის“ მუშაობის შედეგები...

მეტი