სიახლე

მეწარმე ქალთა ფონდი

g.abramiSvili

2018 წლის 8 დეკემბერს  „ინკლუზიური  სწავლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში“ ქ.თბილისში  ჩატარდა შემაჯამებელი კონფერენცია  სადაც მონაწილეობა მიიღო სამტრედიის მე-15 საჯარო სკოლის მოსწავლემ  გ. აბრამიშვილმა, რომელიც  ასევე სწავლებას გადის ქ. ქუთაისში „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“   პროექტის ფარგლებში. ამ პროექტს იმერეთის რეგიონში ახორციელებს   ა/ო „მეწარმე ქალთა  ფონდი“...

მეტი