სიახლე

ქ. ქუთაისში მცხოვრებ მრავალშვილიან (4 და მეტი შვილი) ოჯახებს  გაცნობებთ!

მეწარმე ქალთა ფონდი იწყებს პროექტს: „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიური გაძლიერება“-შესრულებას, რომელიც ხორციელდება  ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახურის თანადაფინანსებით...

მეტი