სიახლე

12 ოქტომბერს „მეწარმე ქალთა ფონდის“ ფოთის ქალთა სკოლამ განაახლა მუშაობა. ამჯერად მიმდინარეობს საშუალო ასაკის ქალთა უფასო სწავლება ძირითად კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებში .

მეტი