სიახლე

მსოფლიო ნარჩენების გარეშე

 2018 წლის 15 სექტემბერს „მეწარმე ქალთა ფონდი“, რომელიც გაერთიანებულია ქსელში -„ახლა ჩვენი დროა“  შეუერთდა  კამპანიას „სუფთა, ჯანმრთელი და ნარჩენებისგან თავისუფალი მსოფლიო“- რომელიც 160 ქვეყნის მოხალისეს აერთიანებს. ორგანიზაციის თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა ნიკიაზე, სოციალური საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორია ერთობლივი ძალებით დასუფთავეს. აქციის მთავრ გზავნილს წარმოადგენდა მოსახლეობის 5%-ის  ჩართულობის ხელშეწყობა ღონისძიებაში   და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მათი ცნობიერების ამაღლება...

მეტი