სიახლე

es saerto logo

მეწარმე  ქალთა ფონდი

2018  წლის 7 ნოემბერს  მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში     გაიმართა შეხვედრა პროექტ 675-ის  სამხრეთ კავკასიაში რეგიონალურ მენეჯერს პეტრა სტეინკოგლერსა და  პროექტის შემსრულებელ იმერეთის რეგიონის თანამშრომლებს შორის. შეხვედრას ესწრებოდნენ პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი ნანა გოგოხია, მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარე, პროექტის კოორდინატორი იმერეთის რეგიონში- მერი გელაშვილი, პროექტის თანამშრომლები იმერეთის რეგიონში, სულ 11 ადამიანი...

მეტი