სიახლე

2021 წლის 28 აპრილს, ცაგერში, საკრებულოს  დარბაზში „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“ , „აქტიური მოქალაქე -ანგარიშვალდებული ხელისუფლების“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა მრგვალი მაგიდა – თემაზე: „ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“...

მეტი