სიახლე

12.03.18  მეწარმე ქალთა ფონდის საინტეგრაციო ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც ეხებოდა პროექტ 675-ის  „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ დოკუმენტების ატვირთვას  საერთო კომპიუტერულ სისტემაში.
ტრენინგს ესწრებოდა პროექტ 675-ის 9 თანამშრომელი. ტრენინგი ჩატარდა მოწვეული IT სპეციალისტის დათო  ჩადუნელისა და საინჟინრო პლატფორმის მხარდამჭერის  ამირან ჭულუხაძის მიერ...

მეტი