სიახლე

Corona_geo1


ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც უკავშირდება „COVID 19”-ს „მეწარმე ქალთა ფონდი“ დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში განაგრძობს პროექტის: „გურიის, იმერეთისა და რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით...

მეტი