სიახლე

es saerto logo

2019 წლის 4 დეკემბერს, ქუთაისში, სასტუმრო „ბაგრატში“„მეწარმე ქალთა ფონდის“ორგანიზებით, პროექტის:„ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“ ფარგლებში შემაჯამებელი ღონისძიება ჩატარდა.
პროექტის ფარგლებში, ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს გაეწიათ დახმარება მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღებისათვის...

მეტი