სიახლე

„მეწარმე ქალთა ფონდი“ დონორი ორგანიზაციის „BROT”-ის  ფინანსური მხარდაჭერით აქტიურად მუშაობს  ქ. ქუთაისში და  ქ.ფოთში .  ქალთა უნარ-ჩვევების ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობისათვის. 

2016 წლის 28 დეკემბერს ქ. ფოთში ქალთა სკოლის, საოფისე კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი 3თვიანი კურსი დასრულდა . კურსდამთავრებულებს ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადაეცათ...

მეტი