კონტაქტი

 მისამართი: საქართველო, ქუთაისი 4600. მგალობლიშვილის ქ. №6

ტელ: (+995 431) 27-29-02
ტელ/ფაქ: (+995 431) 27 13-68
ელ-ფოსტა: womenfund37@mail.ru
meri_gelashvili@yahoo.com
ვებ-საიტი: www.fwe.ge