მენტორ-კონსულტანტები

შეხვედრა მენტორული მიმართულებით

   2017 წლის 20 იანვარს  მეწარმე ქალთა ფონდში  ჩატარდა შეხვედრა თემაზე: „მენტორების  ხედვა და მიზნები სტრატეგიული  გეგმის  შემუშავებაში  2017-2022 წწ.

  შეხვედრას  ესწრებოდა:   10 მონაწილე.

  მათ შორის:  

  მეწარმე ქალთა ფონდის  თავჯდომარე:   მ.გელაშვილი,  პროექტის ასისტენტი:  დ. ყურაშვილი,  მენტორები:  ა.ცუცქირიძე და ნ.თოდუა.  შეგირდები:  ლილე ვაშაყმაძე,ქეთევან კეთილაძე,  რუსო  ბანძელაძე(საზ. კოლეჯი „იბერია),  ელისო ბერუაშვილი,  ნინო ხუბულავა(ივ. ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის ფილიალი)  დაინტერესებული   მხარეები, რომლებმაც  გაიარეს  მენტორული    ტრენინგი  „მეწარმე  ქალთა  ფონდში“:  ხათუნა გოგიძე  (SOS   ბავშვთა   სოფელი)   ივლიტა გოგუა – ა/ო  „განათლება და სამყარო.“  

    სტრატეგიულ   გეგმაზე  მუშაობის   ფასილიტატორი: პროფესიონალი – გუნდი დიკი

    თარჯიმანი: ნ. მაღლაფერიძე

      მუშაობის  მიზანს  წარმოადგენდა    მენტორების და   შეგირდების  და დაინტერესებული მხარეების  აქტიური მონაწილეობა  თავიანთი  ხედვის,  მიზნების   გამოვლენა  მუშაობის პროცესში და  მისი ასახვა კრეატიული კუთხით  „სიტუაციურ რუკაზე.“

თარიღი:20.01.2017


 

ჩვენი  სტიპენდიანტები

2016 წელის  22 მარტს მეწარმე ქალთა ფონდში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე:

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ –  მენტორების  შეგირდებისათვის  სტეპენდიის  დანიშვნის შესახებ.“

სტეპენდიანტი  გახდა 11 ბენეფიციარი.

მათ შორის:

7  სტეპენდიანტი  საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიიდან“ :

4  სტეპენდიანტი   სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევითი ცენტრი

„მერმისიდან“: 

თარიღი:22.03.2016