მიღწეული შედეგები

მასტერკლასი ცაგერშიპროფესიული უნარჩვევების განვითარება

„მეწარმე ქალთა ფონდის ინიციატივითა“და ბენეფიციართა მოთხოვნით  პროექტის „დასავლეთ საქართველოს ქალთა მდგრადი განვითარება პროფესიული დონის ამაღლება და პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარება“  -ფარგლებში  ა.წ. 30  ნოემბერს   ცაგერში  ჩატარდა   ორი მასტერ-კლასი „მზარეულის   სპეციალობაში.“  

 მასტერკლასში მონაწილეობა მიიღო    23 – მა  ადამიანმა. მათ შორის  საოჯახო სასტუმროების თანამშრომლებმა. ისინი წარმოდგენილნი  იყვნენ  სოფლებიდან: ქვედა ცაგერი, გვესო და ჩხუტელი;  მასტერ   კლასი  მიჰყავდა  პროფესიონალ    მზარეულს  ქ-ნ  ნ.ნაჭებიას. მომზადებულ იქნა კერძები: ჩიხირთმა  და  ბევსტროგანოვი.

მასტერკლასის  ჩატარების  მთავარი მიზანია ქალთა პროფესიული  განვითარება და  მათი დასაქმების შესაძლებლობის  გაზრდა.

თარიღი:30.11.2016


        

აქცია  ცაგერის   მუნიციპალიტეტში

     25 ნოემბერს    ცაგერის მუნიციპალიტეტში გაიმართა  აქცია – მსვლელობა ა/ აიპ  „ქალთა  უფლებებისა  და   გენდერული  თანასწორობის  „ ცენრტის“  ინტელიგენციისა  და  „მეწარმე ქალთა ფონდის“  მხარდაჭერით. 

    აქცია  ქალთა მიმართ  ძალადობის  აღმოფხვრის  საერთაშორისო  დღესა და  საქართველოში  დაწყებულ  თექვსმეტდღიან  კამპანიას შეუერთდა სლოგანებით:

  • «არ დაკარგო იმედი, ჩვენ შენს გვერდით ვიქნებით!“
  • «ძალადობა შობს შიშს“.
  • «დავამარცხოთ ძალადობა სიყვარულით».

  აქციაში მონაწილეობდნენ:  ლეჩხუმელი ქალები სხვადასხვა  სოფლებიდან : ჩხუტელი, ქვედა ცაგერი, გვესო, ზუბი,  ლუხვანო ,   ქალთა  საინიციციატივო  ჯგუფის  წევრები   წარმოება -დაწესებულებები   და ადგილობრივი  თვითმმართველობის წარმომადგენლები.

 სულ მონაწილეობა მიიღო:  60  ადამიანმა.

    • 9

თარიღი:25.11.2016


 

მასტერ-კლასი „პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება“

  „მეწარმე ქალთა ფონდის ინიციატივით“ პროექტის „დასავლეთ საქართველოს ქალთა მდგრადი განვითარება პროფესიული დონის ამაღლება და პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარება“  -ფარგლებში  ა.წ. 17 ივნისს ცაგერში ჩატარდა ორი მასტერ-კლასი „მზარეულის სპეციალობაში“,  რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ 38-მა  ადამიანმა, საინიციატივო ჯგუფის სოფლებიდან: ქვედა ცაგერი, გვესო და ჩხუტელი.    მასტერ კლასი მიჰყავდა  პროფესიონალ მზარეულს  ქ – ნ  ნ. ნაჭყებიას.  
მასტერ-კლასს აგრეთვე ეწრებოდნენ : ადგილობრივი თვითმმართველობის (გამგეობის) საკრებულოს და სამივე სოფლის: ქვედა ცაგერის, გვესოს და ჩხუტელის გამგებლის წარმომადგენლები ასევე მედიის წარმომადგენლები.
  მასტერ-კლასის ჩატარების მთავარი მიღწევაა: პროფესიული განვითარება და სამი სოფლის წარმომადგენელ ქალთა დაახლოვება შემდგომი თანამშრომლობისათვის.

თარიღი: 17.07.2016