სიახლე

es saerto logo

მეწარმე ქალთა ფონდი
დასასრულს უახლოვდება პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ერთ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი: „მატერიალური დახმარების პროგრამა“.
პროექტის ბენეფიციარებმა (კანონთან კონფლიქტში მყოფი) გაიარეს ტრენინგის სრული კურსი, წარუდგინეს შემფასებელ კომისიას სამეწარმეო საქმიანობის პრინციპზე შემუშავებული პროექტები.
სულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 19 ადამიანმა,  ბენეფიციარების მიერ შემოტანილ იქნა 9 პროექტი, აქედან 4 ჯგუფური (2 ადამიანისგან შემდგარი) და 5 ინდივიდუალური.
შემფასებელი კომისიის მიერ, რომელიც შედგებოდა 5 წევრისაგან – წარმომადგენლები (ხმის მიცემის უფლებით): იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ (კომისიის თავმჯდომარე და კოორდინატორი შესყიდვების საქმეში); მეწარმე ქალთა ფონდი, მერიის სოც. სამსახურის წარმომადგენელი და წარმომადგენელი პრობაციის ეროვნული სააგენტოდან იმერეთის რეგიონში.
კომისიის მდივანი მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენელი (ხმის მიცემის უფლების გარეშე).
კომისიის მიერ შეფასდა და მიიღეს შესაბამისი ქულები 9-ვე პროექტმა.
მეწარმე ქალთა ფონდი ულოცავს წარმატებულ ბენეფიციარებს და ემზადება შემდეგი ნაბიჯებისთვის: გამარჯვებულების გამოცხადება და შესაბამისად პროექტების დაფინანსება – პრეზენტაცია.
პროექტი დაფინანსებულია: ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ.
პროექტს ახორციელებენ: Hilfswerk Austria INTERNATIONAL, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ და მეწარმე ქალთა ფონდი.


es saerto logo

2019 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარეობს დაფინანსებული ბიზნეს პროექტების მონიტორინგი „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ, პროექტის: „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“ – ფარგლებში.
ამ ეტაპზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფინანსურად მხარდაჭერილი ბიზნეს პროექტები წარმატებით ხორციელდება.
პროექტი დაფინანსებულია ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მიერ.


es saerto logo

პარტნიორთა შეხვედრა

მეწარმე ქალთა ფონდში

07 ოქტომბერს მეწარმე ქალთა ფონდში შედგა პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ შემსრულებელი პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრა.

შეხვედრის მონაწილეები: Hilfswerk Austria INTERNATIONAL – ქალბატონი ელენე სმირნოვა; იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ – მანანა ლაგაზიძე (ექსპერტი); მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარე – მერი გელაშვილი და ფონდის თანამშრომლები.

შეხვედრის თემა: პროექტის განხორციელების შედეგები და სამომავლო გეგმები; ბიუჯეტის განხილვა და მოსალოდნელი ხარჯების გათვლა პროექტის დასრულებამდე.

გარდა ამისა, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო „სამენტორე პროგრამის“ სამომავლო გეგმა და მასში დაინტერესებულ პირთა ჩართვა.


 

es saerto logo

ვაგრძელებთ სამენტორე პროგრამას

პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ)

მეწარმე ქალთა ფონდში 6 ოქტომბერს გაიმართა პროექტში გაერთიანებულ მენტორთა შეხვედრა – ტრენინგი. ღონისძიებას უძღვებოდნენ ქალბატონი მანანა ლაგაზიძე (იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“) პროექტის ექსპერტი და თამარ კალანდაძე – პროექტის ფსიქოლოგი (მეწარმე ქალთა ფონდი).

ტრენინგს ესწრებოდა სულ 22 ადამიანი, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს ჩართულიყვნენ ორგანიზაციის სამენტორე პროგრამის მე-5 ციკლში. სამენტორე პროგრამის მონაწილეები უანგაროდ, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, პროექტის ფარგლებში მზად არიან მხარში ამოუდგნენ და დახმარება გაუწიონ ადამიანებს, ვისაც ეს დღეს ყველაზე უფრო სჭირდება.

(პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ)


 

es saerto logo

მეწარმე ქალთა ფონდი

ა.წ. 22-23-24 აგვისტოს მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში გაიმართა სამდღიანი ტრენინგი პროექტი „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში   IV-V-VI ციკლის ბენეფიციარებისათვის.

ტრენინგის მიზანია ბიზნესის დაგეგმვისა და მცირე ბიზნესის მართვის ტრენინგების გზით კურსდამთავრებულთა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის შესაძლებლობის გაზრდა ბიზნეის-იდეის  წერის უნარებში, ტრენინგის შედეგად  მონაწილეებს შეუძლიათ შეიმუშაონ  კონკურენტუნარიანი და ყოვლის მომცველი  ბიზნეს-განაცხადი, რომელიც სამდღიანი კონსულტაციების გავლის შემდგომ წარედგინება  შეფასებისა და შერჩევის დამოუკიდებელ კომიტეტს.

ტრენინგებს ესწრებოდა 21 მონაწილე.

ტრენინგები ჩაატარა შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორმა    ელგუჯა დეისაძემ  და მატერიალური დახმარების პროგრამის მენეჯერმა იასონ კვანტალიანმა. (ასოციაცია თანხმობა)

პროექტი დაფინანსებულია EU და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ, პროექტი საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Hilfswerk Austria INTERNATIONAL  და  მისი ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების: იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ და იმერეთის რეგიონში ა/ო – მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ.


 

es saerto logo

საინფორმაციო შეხვედრა

ა.წ. 14 აგვისტოს კოლეჯ „იბერიის“ საკონფერენციო დარბაზში მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ გაიმართა პროექტ: „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა  IV-V-VI ციკლის ბენეფიციარებისათვის.

შეხვედრის დღის წესრიგი: „მატერიალური მხარდაჭერის“ პროგრამა და მონაწილეობის კრიტერიუმები.

პროექტი დაფინანსებულია EU და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ. პროექტი საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Hilfswerk Austria INTERNATIONAL და მისი, ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების: იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ და იმერეთის რეგიონში ა/ო – მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ.

შეხვედრას ესწრებოდა 26 ბენეფიციარი, განაცხადი ამ ეტაპზე მონაწილეობის შესახებ შემოიტანა 21 ბენეფიციარმა, რომლებიც ჩაერთვებიან მატერიალური დახმარების პროგრამაში და გაივლიან შესაბამის ტრენინგს და კონსულტაციას.


es saerto logo

Tataდროებით გამოვემშვიდობეთ ჩვენი მენტორების ნაწილს, ერთმანეთს ისევ მალე და მნიშვნელოვანი საქმის გასაკეთებლად შევხვდებით, ყველას დიდი მადლობა.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

es saerto logo

მეწარმე ქალთა ფონდი“

2019 წლის 10 და 11 ივლისს „მეწარმე ქალთა ფონდში“, გაიმართა განხილვა მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ შემოტანილი საპროექტო ბიზნეს- განაცხადებისა   შეფასების კომიტეტის მიერ, კომისიის მუშაობის შედეგად გამოვლინდა ქულათა მაქიმალური რაოდენობით მხარდაჭერილი ბიზნეს იდეები.  (პროექტი: „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“- ხორციელდება  „ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახურის თანადაფინანსებით“ )

  კომისიის წევრთა შემადგენლობაში შედიოდა  სს „თიბისი ბანკის“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური დირექტორის მოადგილე  მარიამ კალანდაძე, ქუთაისის ფილიალის „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ თავმჯდომარე ზაალ გორგიძე,  „მომავლის განვითარების სახლის“ ხელმძღვანელი ეკატერინე კიკატუნიძე, „მეწარმე ქალთა ფონდის“ თავმჯდომარე მერი გელაშვილი, პროექტის ასისტენტები ანჟელა ჩიხლაძე და ნატრული ნაჭყებია .

 პროექტში მონაწილე მრავალშვილიან ოჯახებს კომისიის მუშაობის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

კომისიის სხდომის სამუშაო პროცესს ესწრებოდა, „ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახური“ წარმომადგენელი- ეკატერინე არველაძე.


 

es saerto logo

„ნაბი – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (მეორე ეტაპი)

სამოქალაქო ფორუმი: „მენტორული პროგრამის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში“.

2019 წლის 28-29 ივნისს აჭარაში, ციხისძირში სასტუმრო “Castello Mare”-ში ჩატარდა დიდი ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა: სატრენინგო სესიას, მუშაობას ჯგუფებში თემაზე: „მენტორობის, როგორც სერვისის დანერგვის შესაძლებლობები“ და მენტორთა ქსელის ჩამოყალიბება.

კონფერენციას ესწრებოდა სულ 46 ადამიანი, მათ შორის სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მენტორები.

ორდღიანი მუშაობა შესრულდა რეკომენდაციების შემუშავებით და მენტორთა ქსელის შექმნით, სადაც შევიდნენ მენტორი – მოხალისეები  სამი რეგიონიდან: იმერეთი, სამეგრელო და შიდა ქართლი.


 

es saerto logo

„მეწარმე ქალთა ფონდი“ აქტიურად აგრძელებს მუშაობას პროექტის ფარგლებში: „ქუთაისში მცხროვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“.

ქ. ქუთაისის მერის მოადგილის ნინო თვალთვაძის ინიციატივითა და ფონდის ორგანიზებით,  26.06.19 წ. მრავალშვილიანი ოჯახების – 19 წარმომადგენელს შეხვდა  ქ. ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე,  ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი იოსებ(გია) ჩიჯავაძე.

 შეხვედრაზე ნინო თვალთვაძემ ყურადღება გაამახვილა პროექტის მნიშვნელობასა და დანიშნულებაზე. აღნიშნა, რომ  პროეტის წარმატებისა  და შედეგიანობის შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობისათვის ქალაქ ქუთაისის მერია კვლავ დაუჭერს მხარს მსგავსი პროექტების განხორციელებას.

მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებმა მადლობა გადაუხადეს პროექტის განმახორციელებელ  გუნდს  და აღნიშნეს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია საინფორმაციო შეხვედრები, სასწავლო  პროფესიული კურსები და მხარდაჭერითი პროექტები, რომელიც მათი შესაძლებლობების გაზრდასა და ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

 მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარემ მერი გელაშვილმა მათ პროფესიულ სასწავლებელ “იბერიაში” გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა შესთავაზა. 


 

es saerto logo

მეწარმე  ქალთა ფონდი

2019 წლის 4 ივნისს  პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ,“( დაფინანსებული ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ ) მეწარმე ქალთა ფონდისა და  საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიის “  მიერ მეხუთე ციკლის  კურსდამთავრებულებს   გადაეცა სერტიფიკატები.

 29  ბენეფიციარმა გაიარა ორთვიანი სწავლების კურსი   კოლეჯ „იბერიაში“ კომპიუტერული  გრაფიკოსის, „მართვის მოწმობის“,  მზარეულის, ავტომობილის სავალი ნაწილების ტექნიკოსისა  და სტილისტის  სპეციალობაზე, ასევე მიიღეს სერვისები მეწარმე ქალთა ფონდის პროქტის შემსრულებლების მიერ სოციალურ, ფსიქოლოგიურ , იურიდიულ და სასიცოცხლო უნარების საკითხებში.

სერთიფიკატი გადაეცა 29 ბენეფიციარს, აქედან შეფასების უმაღლესი ქულების მიხედვით  9  ბენეფიციარი გაივლის სტაჟირების 3 თვიან კურსს.


 

es saerto logo

#პროექტი: ”ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“

#დაფინანსებულია: – „ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ“   

თემა: – „მცირე ბიზნესის საფუძვლები“  3 დღიანმა ტრენინგმა „მეწარმე ქალთა ფონდში“ 20 მაისიდან – სტარტი აიღო. ტრენინგში მონაწილეობას 24 მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენლი იღებს, რომელებიც სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყება-გაფართოების ხელშეწყობის თვალსაზრისით საჭირო უნარებს გაანავითარებს.

მსმენელები თავიანთი ბიზნეს იდეების დასახვეწად ინდივიდუალურ, კონსულტაციებს ტრენერისგან მიიღებენ.


 

es saerto logo

   „მეწარმე ქალთა ფონდი“   ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახურის თანადაფინანსებით  ახორციელებს პროექტს: „ ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“,  რომლის ფარგლებშიც 2019 წლის 17 მაისს პირველი საინფორმაციო შეხვედრა  მოეწყო ანკეტირების შედეგად შერჩეულ 25 მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელთან, პროექტის შემსრულებელმა გუნდმა მათ გააცნო  ინფორმაცია პროექტით დადეგმილი შემდეგი ნაბიჯებისა  და ტრენინგის თემატიკის შესახებ, რის შემდეგადაც გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Georgian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Georgian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Georgian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Georgian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Georgian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy