სიახლე

საზოგადოების ინფორმირება თავისუფალ სავაჭრო სივრცეზე

რეგრანტინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის: „საქართველო ევროპულ გზაზე: DCFTA-სა და მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის იმპლემენტაციისთვის ეფექტური მოდელის შექმნა“ ფარგლებში, 2018 წლის 18 ოქტომბერს „მეწარმე ქალთა ფონდის“ პროექტის: „საზოგადოების ინფორმირებულობა თავისუფალ სავაჭრო სივრცეზე“ შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც 32 ადამიანი ესწრებოდა: ოგანიზაციის ბენეფიციარები და სხვადასხვა საზოგადოების სფეროს წარმომადგენლები. შეხვედრები აღნიშნულ საკითხზე საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით კვლავ გაგრძელდება.

თარიღი:18.10.2018


new_fwe_banner

მეწარმე ქალთა ფონდი

2018 წლის 05 ოქტომბერს მეწარმე ქალთა ფონდის საინტეგრაციო ცენტრში გაიმართა ფორუმ-თეატრი, სადაც წარმოდგენილ იქნა მინი სპექტაკლი იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელთა გადალახვა კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში უწევთ.

ფორუმ-თეატრი ჩატარდა პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში (დაფინანსებული EU და ავსტრიის განვითარების ფონდის მიერ), პროექტი არის პარტნიორული და მისი წამყვანი ორგანიზაციაა Hilfswerk Austria INTERNATIONAL, პარტნიორებია ასოციაცია „თანხმობა“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ხოლო განახორციელეს ასოციაცია „თანხმობის“ მოხალისეებმა.

ღონისძიების მიზანი იყო ნასამართლევი პირების მიმართ საზოგადოებაში დამკვიდრებული დისკრიმინაციული შეხედულებების შემცირება და არსებული სტიგმის დაძლევა.

ღონისძიება გამოირჩეოდა დამსწრე საზოგადოების მაღალი აქტივობით, გამომდინარე ფორუმ – თეატრის კონცეფციიდან.

ამასთან ერთად არა-ერთხელ აღინიშნა მოხალისე მსახიობთა მაღალი კვალიფიკაცია.

ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ საზოგადოების სხვდადასხვა ფენების წარმომადგენლები, პროექტის ბენეფიციარები, სულ დამსწრეთა რიცხვმა შეადგინა 62 ადამიანი.

თარიღი:05.10.2018


new_fwe_banner

მეწარმე    ქალთა ფონდი

2018 წლის 26 სექტემბერს მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ, საინტეგრაციო ცენტრში ჩატარდა პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (EU და  ავსტრიის განვითარების სააგენტო) ფარგლებში პირველი ეტაპის შესრულების შეჯამება – პრეზენტაცია.
პროექტის ერთ-ერთი მიმართულების „მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის“ გამარჯვებულებს (8 პროექტი) გადაეცათ მატერიალური რესურსები წარდგენილი პროექტების შესაბამისად, რომელიც იყო გამოფენილი საინტეგრაციო ცენტრის ეზოში.
პროექტი არის პარტნიორული, ის ხორციელდება Hilfswerk Internanational-ის ხელმძღვანელობით,  იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ და მეწარმე ქალთა ფონდის პარტნიორული თანამშრომლობით.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ: პრობაციის ეროვნული სააგენტო, პრობაციის იმერეთის ეროვნული ბიურო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, სამთავრობო ორგანიზაციები (ადგილობრივი და აფხაზეთის), წარმომადგენლები ბიზნესის სფეროდან, არასამთავრობო სექტორი (საერთაშორისო და ადგილობრივი), დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშემწყობი ორგანიზაციები, „სახალხო დამცველის აპარატი“, „სოციალური მომსახურების სააგენტო“, პროფესიული სასწავლებელი „იბერიის“ წარმომადგენლობა, სამოქალაქო საზოგადოების, მასმედიის წარმომადგენლები, სულ75 ადამიანი.

თარიღი:26.09.2018


კონფერენცია „სოლიდარობა და დამოუკიდებლობა“

2 [1024x768]2018 წლის 15 სექტემბერს თბილისში „კავკასიის სახლში“ შედგა საიუბილეო კონფერენცია „სოლიდარობა და დამოუკიდებლობა“ პარტნიორების: პოლონეთიდან Global Silidarity Association  და Volunteer center-სა და საქართველოდან იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობის“ ურთიერთანამშრომლობის 10 წლისთავთან დაკავშირებით.

კონფერენციაზე მოხდა შედეგების შეჯამება და გამოცდილების გაზიარება.

ანგარიში წარადგინეს ბა-მა მეჩისლავ პუზევიჩი და იაცეკ ვნუკიმ პოლონეთიდან და ქ-ნმა იულია ხარაშვილმა საქართველოდან. აგრეთვე სიტყვით გამოვიდნენ პროექტის მომხმარებლები გორიდან და შავშვეთიდან.

მეწარმე ქალთა ფონდი იყო მიწვეული ამ კონფერენციაზე როგორც „თანხმობის“ პარტნიორი ორგანიზაცია და ქსელის „ახლა ჩვენი დროა“-ს წევრი, რომელიც დაფუძვნებულია საქართველოში პოლონელი პარტნიორების მიერ და დღესაც წარმატებულად ახორციელებს მოხალისეობრივ საქმიანობას საზოგადოებისათვის.

თარიღი:15.09.2018


 

მსოფლიო ნარჩენების გარეშე

 2018 წლის 15 სექტემბერს „მეწარმე ქალთა ფონდი“, რომელიც გაერთიანებულია ქსელში -„ახლა ჩვენი დროა“  შეუერთდა  კამპანიას „სუფთა, ჯანმრთელი და ნარჩენებისგან თავისუფალი მსოფლიო“- რომელიც 160 ქვეყნის მოხალისეს აერთიანებს. ორგანიზაციის თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა ნიკიაზე, სოციალური საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორია ერთობლივი ძალებით დასუფთავეს. აქციის მთავრ გზავნილს წარმოადგენდა მოსახლეობის 5%-ის  ჩართულობის ხელშეწყობა ღონისძიებაში   და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მათი ცნობიერების ამაღლება.

ლინკი:  http://rionitv.com/index.php?newsid=6604

თარიღი:15.09.2018


new_fwe_banner

მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის გამარჯვებულები

2018 წლის 4 სექტემბერს, მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში გაიმართა „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისათვის“ (675) პროექტის ფარგლებში მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება.

სულ არჩეულია 8 პროექტი 14 წარმოდგენილიდან, რომლებმაც მიიღეს უმაღლესი ქულა და მათ ავტორებს გადაეცემათ შესაბამისი მატერიალური დახმარება წარმოდგენილი ბიზნეს – გეგმის განსახორციელებლად. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელია Hilfswerk Austria INTERNATIONAL, მატერიალურად მხარდაჭერილია EU და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ.

ვულოცავთ გამარჯვებულებს და ვუსურვებთ წარმატებებს.

თარიღი:21.08.2018


 

new_fwe_banner

მეწარმე ქალთა ფონდი

2018 წლის 21-22 აგვისტოს  ქ. ქუთაისში ჩატარდა პროექტ 675-ის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“,  მატერიალური დახმარების პროგრამაში შემოტანილი  განაცხადების განხილვა -შეფასება. კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბენეფიციარების მიერ შემოტანილ იქნა  14 განაცხადი. გამოვლინდა 8 გამარჯვებული.  

პროექტის ხელმძღვანელია Hilfswerk Austria International, ხოლო ფინანსურად   მხარდაჭერილია ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ.

თარიღი:21.08.2018


 

ინფორმაცია

მეწარმე ქალთა ფონდი (ქუთაისი) უერთდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/ დედამიწის მეგობრები – საქართველო და ორგანიზაცია „კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი“-ს მოწოდებას აქტიური მონაწილეობის მიღების შესახებ საერთაშორისო კამპანიის „დავასუფთავოთ მსოფლიო“ (15-16 სექტემბერს) და მეორე საერთაშორისო კამპანია „მსოფლიო დასუფთავების დღე“ (15 სექტემბერი).
მეწარმე ქალთა ფონდის თანამშრომლები ვუერთდებით რა ამ აქციას, ა.წ. 15 სექტემბერს მივიღებთ მონაწილეობას ქალაქის (მერიასთან შეთანხმებით) ერთ-ერთ უბანში დასუფთავების  პროცესში.
კამპანიის ფარგლებში იქნება თანამშრომლებისთვის დამზადებული სპეციალური მაისურები ამ დღესთან დაკავშირებით.


 

პროექტ 675-ის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“  შეფასების კომიტეტის I სხდომა

The project “step-by-step toward a better future” (# 675)-In First meeting of the Evaluation Committee


new_fwe_banner 

2018  წლის 6  ივლისს საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიაში“პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ    კურსდამთავრებულთა  მხარდაჭერის პროგრამის ტრენინგში მონაწილეობის მიღების მსურველთათვის   საინფორმაციო შეხვედრა  ჩატარდა.  განაცხადი შეავსო   23-მა  ბენეფიციარმა.

2018 წლის 17-18  ივლისი მეწარმე ქალთა ფონდში  პროექტის კურსდამთავრებულთათვის   ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი  ბიზნეს განაცხადების წერის  შესწავლისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში.

ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 19 აპლიკანტმა.   

თარიღი: 16.07.2018


new_fwe_banner

2018  წლის  16 ივლისს  მეწარმე  ქალთა ფონდის მიერ საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიაში„    პროექტის  „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში  სერტიფიკატები  გადაეცა  მესამე ციკლის ბენეფიციარებს.

 25-მა ბენეფიციარმა სამთვიანი სწავლების კურსი გაიარა  კომპიუტერული გრაფიკოსის,  სტილისტის, ელექტრიკოსის, მანქანის შემკეთებელი ელექტრიკოსის , მზარეულის სპეციალობაზე.   ასევე მიიღეს სერვისები მეწარმე ქალთა ფონდის საინტეგრაციო ცენტრის თანამშრომლების მიერ  სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, იურიდიულ და სასიცოცხლო უნარების საკითხებში.

თარიღი: 16.07.2018


new_fwe_banner

პროექტ 675-ის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ სამუშაო შეხვედრა მეწარმე ქალთა ფონდში

2018 წლის 3 ივლისს   მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში გაიმართა შეხვედრა პროექტ 675-ის ფარგლებში ნიკოლ ბაუერსა   (HWI -ის კავკასიის რეგოინში პროექტის მენეჯერის  და მერი გელაშვილს (მეწარმე ქალთა ფონდის  თავმჯდომარე -პროექტის კორდინატორი იმერეთის რეგიონში)  შორის . ასევე შეხვედრაში მონაწილეობდნენ:   ა/ო“ თანხმობის“ თანამშრომელი – პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი  ნანა გოგოხია და პროექტის შემსრულებლები. სულ 8 ადამიანი.

შეხვედრაზე  განიხილეს პროექტ 675-ის სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობა, მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის  ეტაპები, ბენეფიციარების სწავლების შედეგები, სტაჟირებისა და მენტორობის საკითხები, ასევე განიხილეს სამომავლო გეგმები.

 ნიკოლ ბაუერმა  დაათვალიერა საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიის“ სასწავლო კაბინეტები , სადაც მიმდინარეობს ბენეფიციარების სწავლება, დაესწრო სტილისტების ჯგუფის მეცადინეობას.

თარიღი: 03.07.2018


new_fwe_banner

HWI- ს კავკასიის რეგიონში პროექტის მენეჯერის შეხვედრა  იმერეთის პრობაციის ბიუროში

2018 წლის  3 ივლისს  გაიმართა  შეხვედრა     HWI –ს კავკასიის რეგიონში  პროექტის      მენეჯერის,  იმერეთის პრობაციის ბიუროსა   და მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენლებს შორის.

შეხვედრას ესწრებოდნენ:  პროექტ 675-ის რეგიონალური მენეჯერი  კავკასიაში – ნიკოლ ბაუერი, იმერეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი -ვალერიან ვაჭარაძე, მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარე -პროექტის კორდინატორი იმერეთის რეგიონში მერი გელაშვილი ,  ა/ო“ თანხმობის თანამშრომელი – პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი    ნანა გოგოხია, წარმომადგენლები დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან   და პროექტის შემსრულებლები მეწარმე ქალთა ფონდიდან, სულ  შეხვედრას  ესწრებოდა  12 ადამიანი.

შეხვედრაზე განიხილეს პროექტ 675-ის  I-II-III  ციკლის ბენეფიციართა სწავლებისა და დასაქმების შედეგები, მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის  ეტაპები, სამომავლო გეგმები.

თარიღი: 03.07.2018


new_fwe_banner

სამუშაო  შეხვედრა  იმერეთის რეგიონის დანაშაულის პრევენციის ცენტრის თანამშრომლებთან

2018 წლის  26  ივნისს  გაიმართა შეხვედრა მეწარმე ქალთა ფონდსა და იმერეთის რეგიონის დანაშაულის პრევენციის   ცენტრს შორის .   შეხვედრას ესწრებოდა დანაშაულისა და პრევენციის ცენტრის სოციალური მუშაკები -ლელა ჯაფარიძე ,თამარ ჯოჯუა , ასევე  პროექტ 675-ის(ნაბიჯ- ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ)  სოციალური მუშაკი მაია ქამუშაძე და პროექტის ასისტენტი ნატრული ნაჭყებია.

შეხვედრაზე განიხილეს პროექტ 675-ის მესამე ციკლის  ბენეფიციართა სამთვიანი სასწავლო კურსის   შედეგები,  პროექტით გათვალისწინებული მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის ეტაპები .

თარიღი: 28.06.2018


new_fwe_banner

„მეწარმე ქალთა ფონდი“ 2018 წლის 28ივნისს  ჩეხეთის უნივერსიტეტის – განვითარებისა და გარემოს კვლევევის დეპარტამენტის 15 სტუდენტსა  და 3 პედაგოგს მასპინძლობდა. სტუმრები დაინტერესებული იყვენ ენჯეო სექტორის მუშაობის სპეციფიკით, ქვეყანაში არსებული გენდერული პოლიტიკით ,დევნილთა სამართლებრივი მდომარეობით, ქალთა უფლებებითა და ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური  განვითარებით. შეხვედრა აქტიური კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.

თარიღი: 28.06.2018


new_fwe_banner

პროფორიეტაციის განსაღვრა – „მეწარმე ქალთა ფონდის სასწავლო-სარეაბილიტაციო ცენტრის“ ფარგლებში 

2018.27.06 -ში ქ.  ქუთაისში, საზოგადოებრივ  კოლეჯ იბერიაში“,  მეწარმე ქალთა  ფონდის   – სასწავლო სარეაბილიტაციო ცენტრის  ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Brot-ის ფინანსური  მხარდაჭერით ,   ჩატარდა პროფორიენტაციის კურსებთან  დაკავშირებით ვორქშოპი . გაკეთდა  მოკლე ინფორმაცია საზოგადოებრივ  კოლეჯ” იბერიაში” არსებულ პროფესიებზე,   მსმენელებს განემარტათ სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცედურები, ასევე პრაქტიკულად  დაათვალიერეს სპეციალობის შემსწავლელი კაბინეტები და თავად გაესაუბრნენ პედაგოგებს . ვორქშოპის მონაწილეებმა დასაწყისში სტიკერებზე გამოკვეთეს მათვის სასურველი პროფესიები, მაგრამ  თემატური საკითხების განხილვის შემდეგ  მათ შეცვალეს პროფესიული არჩევანი და   რეალური გადაწყვეტილები  მიიღეს, რათა მეორადი პროფესია აითვისონ მიზნობრივად, რომ მომავალში შეძლონ  სოციალურ-ეკონომიკური დამოუკიდებლობა.

თარიღი: 27.06.2018


new_fwe_banner

პროექტი  „ნაბიჯ- ნაბიჯ  უკეთესი მომავლისაკენ“ (# 675), რომელსაც იმერეთის რეგიონში ახორციელებს   მეწარმე ქალთა ფონდი, მესამე ციკლის ბენეფიციარებმა  სწავლის პროცესი  დაასრულეს  და მიიღეს  შეფასება

2018 წლის 22 ივნისს პროექტის „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (675) ფარგლებში  საზოგადოებრივ  კოლეჯ „იბერიაში“ შედგა მესამე ციკლის კურსდამთავრებულთა სწავლების შეფასება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯ „იბერიის“ სპეციალობის შემსწავლელი კურსის პედაგოგებმა,  მეწარმე ქალთა  ფონდის სოც. მუშაკმა, ფსიქოლოგმა, სასიცოცხლო უნარების ტრენერმა  და იურისტმა.
პროექტის განმახორციელებელმა გუნდმა მოახდინა თითოეული ბენეფიციარის ინდივიდუალური შეფასება,    განსაზღვრეს სასწავლო პროცესის  ეფექტიანობა  და გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები მის სრულყოფაზე;
 მესამე ციკლის  სამთვიანი კურსი დაასრულა 19-მა ბენეფიციარმა, მათ  სწავლება გაიარეს ელექტროობის, მზარეულის, ავტომობილის ელექტრიკოსის და კომპიუტერული გრაფიკოსის სპეციალობებში. სტილისტების ექვსკაციანი ჯგუფი კი სწავლას  დაასრულებს ა.წ. 5 ივლისს.

თარიღი: 22.06.2018


new_fwe_banner

მეწარმე ქალთა ფონდი აცხადებს „მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამას“ პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში

მეწარმე ქალთა ფონდი პროექტის „ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ფარგლებში აცხადებს მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამას.
პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პროექტის ბენეფიციარებს, ვინც მიიღო კოლეჯ „იბერიის“ სერთიფიკატი და გაიარა მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ მიწოდებული სერვისები.
მსურველებს გთხოვთ გვეწვიოთ საინფორმაციო შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 06 ივლისს  14.00 საათზე, საზოგადოებრივ კოლეჯ „იბერიის“ საერთო საცხოვრებელში, მისამართზე: ქუთაისი, ნიკეას ქ.#15.   

საკონტაქტო პირები:

პროექტის ასისტენტი – ნატრული ნაჭყებია (+995 574 27 55 88)

სოციალური მუშაკი   –  მაია ქამუშაძე (+995 591 91 92 24)

 


new_fwe_banner

მეწარმე ქალთა ფონდის საინფორმაციო შეხვედრა იმერეთის პრობაციის ბიუროში

  2018 წლის 19 ივნისს პროექტის:  „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (№675) ფარგლებში შედგა შეხვედრა პროექტის შემსრულებელ- „მეწარმე ქალთა ფონდსა“ და იმერეთის პრობაციის ბიუროს შორის. შეხვედრას ესწრებოდნენ: პრობაციის ბიუროდან  უფროსი ვალერიან მაჭარაძე, ბიუროს სოც. მუშაკები  თამარ ჭუმბურიძე და თინათინ ჭელიშვილი.  „მეწარმე ქალთა ფონდიდან“ პროექტის კოორდინატორი მერი გელაშვილი,  პროექტის სოც. მუშაკი მაია ქამუშაძე და პროექტის ასისტენტი ნატრული ნაჭყებია.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა:  პროექტის განვლილი სამი ციკლის  შედეგები და  „მატერიალური დახმარების პროგრამის“ გამოწვევები. პროექტის ფარგლებში მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე.

თარიღი: 19.06.2018


 

2018 წლის 27 მაისს, მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში შედგა შეხვედრა ავსტრიის პროფ. კავშირების წარმომადგენლებთან. ფონდის თანამშრომლებმა სტუმრებს მიაწოდეს ინფორმაცია ფონდის შესახებ, რამაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია. მონაწილეებმა ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე და შესაძლო თანამშრომლობაზე.

 

33902196_1833314700079059_5449468712916615168_n

თარიღი: 27.05.2018


head

2018  წლის  18  მაისს ქუთაისის  ვაკისუბნის მუნიციპალიტეტში   შედგა საინფორმაციო შეხვედრა  პროექტ 675 -ის ( „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“) შესახებ.
შეხვედრას ესწრებოდა   მერის წარმომადგენელი ვაკისუბნის მუნიციპალიტეტში გიორგი მამასახლისი და გამგეობის წარმომადგენლები.
  შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა  პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ (პროექტის ასისტენტი ნატრული ნაჭყებია, მეწარმე ქალთა ფონდის თანამშრომელი ანჟელა ჩიხლაძე) და ვაკისუბნის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების  დახმარება  ამ პროექტში ბენეფიციარების  ჩართვასთან დაკავშირებით.
ვაკისუბნის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის.

თარიღი: 18.05.2018