სიახლე

მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებმა საკუთარი ბიზნესი განავითარეს

პროექტი :”ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით” დაფინანსებულია ქუთაისის მერიის მიერ და ხორციელდება მეწარმე ქალთა ფონდის თანადაფინანსებით.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის არსებობა, არამარტო ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ სამთავრობო დონეზე.


 

new logo

„როგორ მოვიპოვოთ დაფინანსება“ სსო საერთო ფორუმის წევრებმა გაიღრმავეს ცოდნა და გამოცდილება;

 • საპროექტო განაცხადისა და პოტენციური

დამფინანსებლის მოძიების საკითხებში;

 • ფანდრაიზინგის ანუ ფონდების მოძიების

მეთოდებისა და პრაქტიკაზე;

 • საძიებო წყაროებზე და მათი მოძიების

მეთოდებზე;

 • პოტენციური დონორის დარწმუნების

უნარებზე იდეის მხარდაჭერით

წარმოდგენილი საჭიროებების

აუცილებლობაზე;

 • მიიღეს პრაქტიკული ცოდნა და

გამოცდილება საგრანტო განაცხადის

შემუშავების პროცესის ძირითად ეტაპებზე.

 • ბიუჯეტის გაწერასა და პროცენტული მახასიათებლების გადანაწილებაზე.
 • პროექტის მართვის მეთოდებზე.

ტრენინგის  მონაწილეებმა დიდი ინტერესი გამოიჩინეს, მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა აღნიშნულ საკითხებზე,  როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს გაცნობოდნენ, ეს მათთვის არის საუკეთესო გზამკვლევი, თუ როგორ შეძლონ დაფინანსების მოპოვება და პროექტების ეფექტური მართვა.

ტრენინგი ჩაატარდა  მოწვეულმა ტრენერმა ბატონმა ალუ გამახარიამ, საკითხების გუნდური გადანაწილებით, პროექტის: „გურიის, იმერეთის და რაჭა – ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების

საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

 

logo 2

პროექტი „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობის მედეგობის ამაღლება, Covid-19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ“  .

პროექტის განმახორციელებლები:

წამყვანი ორგანიზაცია: იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“;

პარტნიორი ორგანიზაცია: მეწარმე ქალთა ფონდი

2020 წლის 24 დეკემბერს ჩატარდა ტრენინგ – კონსულტაციები: რაჭა (ამბროლაური), ლეჩხუმი (ცაგერი) და იმერეთის (წყალტუბო) რეგიონის პარტნიორებთან და იქ შექმნილ „საინიციატივო ჯგუფის“ წარმომადგენლებთან.          

ტრენინგ კონსულტაცია ეხებოდა Covid-19 ვირუსით დაზარალებულ მიზნობრივ რეგიონებში მცხოვრებ სამოქალაქო  საოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების მხარდაჭერის და მათი ვირუსის გავრცელების პრევენციის საშუალებებით მომარაგების საკითხებს. აპლიკაციის შესაბამისად წარმოდგენილ საპროექტო წინადადებებს და შესრულების მეთოდებს.

სულ განხილულ იქნა: რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებულ 3 პროექტი და იმერეთის რეგიონის 2 პროექტი. 

132032627_830130277777848_4545086184642594246_n31”მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ 18.12.20 ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა ცაგერისა და ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში არსებული პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემას წარმოადგენდა  ახალი ორგანიზაციების რეგისტრაციის საკითხი, განხილული იქნა წესდებაში განსაზღრული მისია და მიმართულებები, შეხვედრისას ასევე ყურადღება გამახვილდა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სამუშაოებზე, რომელიც მიმართულია გამჭირვალე, ეფექტიანი და ინკლუზიური საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში – რომელსაც პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

 

ინფორმაცია

ძვირფასო,  ქ. ქუთაისში მცხოვრებო და რეგისტრირებულო მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებო, გილოცავთ დამდეგ ახალ 2021 წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, სულის სიმშვიდეს და ეკონომიკურ გაძლიერებას.

გვინდა გაცნობოთ სიახლე „მეწარმე ქალთა ფონდში“ და მოგიწვიოთ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც  გაეცნობით „საინფორმაციო ფურცლიდან“. 


 

 

პატივისცემით

მერი გელაშვილი

new logo

საინფორმაციო ფურცელი

„მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების  ხელშეწყობა“

 

პროექტს ახორციელებს: მეწარმე ქალთა ფონდი;

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მიერ და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ;

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 01.12.20 – 28.02.21;

პროექტის მიზანია: მრავალშვილიანი ოჯახების წევრების, საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე, Covid – 19 ვირუსით გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენის გამოვლენა, მათი მდგრადობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა.

პროექტის ბენეფიციარებია: ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 560 მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები.

Covid – 19 ვირუსი, რომელიც მოულოდნელად გავრცელდა მთელს მსოფლიოში, მტკივნეულად შეეხო საქართველოს მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს, უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა ადამიანთა ჯანმრთელობაზე და მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

საქართველოში პანდემიამდეც იყო უმუშევრობის მაღალი დონე, მაგრამ ადამიანები არ იყვნენ შეზღუდული გადაადგილებით და ურთიერთობის შესაძლებლობებით, არა რეგულარულად, მაგრამ უმეტეს მათგანს ჰქონდა ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობა. ხოლო პანდემიით გამოწვეულმა მკაცრმა კარანტინმა ეს შესაძლებლობა ან სრულად აღუკვეცა, ან ხორციელდება ძალიან შეზღუდულად, რამაც მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი კიდევ უფრო დააღარიბა.

გარდა ამისა, ადამიანებს დაუფიქსირდათ ჯანმრთელობის პრობლემებთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და აგრეთვე პანდემიით გამოწვეულ დაავადებათა რიცხვმა უკვე მიაღწია ოთხნიშნა ციფრს, რაც რასაკვირველია ამართლებს მიღებულ პრევენციულ ღონისძიებებს, რათა ვირუსი იქნეს დაძლეული.

ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება თანმიმდევრული გადაწყვეტილებების მიღება პანდემიასთან ბრძოლის, ამასთან ერთად მოსახლეობაც ხშირ შემთხვევაში იქცევა არაადეკვატურად და არ ითვალისწინებს იმ საფრთხეებს, რომელშიც შეიძლება თვითონ მოხვდნენ და სხვაც დააინფიცირონ.

ზოგადად ქვეყანაში კრიტიკული მდგომარეობაა, მაგრამ, განსაკუთრებით აღსანიშნავია საზოგადოების ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფი – მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც ხშირად 4-6 ბავშვია და მხოლოდ ერთი იყო ოჯახიდან დასაქმებული – მამა. პანდემიის დროს ეკონომიკური საქმიანობა შეჩერებულია ან შეზღუდული, ამიტომ ასეთი ოჯახები დარჩენილი არიან მხოლოდ სახელმწიფოს დახმარების იმედად.

აქედან გამომდინარე, პროექტი მიმართულია მრავალშვილიანი ოჯახების წევრთა არა მარტო მდგრადობის, არამედ ადამიანური უსაფრთხოების ამაღლებაზე და განსაკუთრებით მნიშვნელობა ენიჭება:

 • ინფორმირებულობას;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების საჭიროებების შესწავლას (560 ოჯახი);
 • გამოვლენილი პრობლემების (რომელიც სცილდება წარმოდგენილ პროექტს) ადვოკატირებას ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებში;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერას ვირუსისგან თავის დაცვის საშუალებებით და ჯანმრთელობის დაცვის აქტივობით (ფსიქორეაბილიტაცია).

მეწარმე ქალთა ფონდი


new logo

სიახლე „მეწარმე ქალთა ფონდში“

„მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და უსაფრთხოების ხელშეწყობა“- პროექტი რომელიც მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მმართველობის კომიტეტის სამდივნოს მიერ,  ფინანსურარდ მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ.

პროექტის მიზანია:  ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების კრიზისული მდგომარეობიდან  გამოყვანა და ადამიანური უსაფრთხოების ამაღლება“, რომელიც გამოწვეულია ქვეყანაში გავრცელებული coved-19 ვირუსით.

პროექტით გათვალისწინებულია:

– საზოგადოების და  მრავალშვრილიანი ოჯახების ინფორმირებულობის გაზრდა : ინფექციის გავრცელების , მისგან თავის დაცვის საშუალებების, თუ ვის უნდა მიმართონ საჭიროების შემთხვევაში.

– მრავალშვილიანი ოჯახების საჭიროებების შესწავლა და გამოვლენილ პრობლემებზე რეაგირება პროექტით გათვალისწინებული საშუალებებით, საჭიროების შემთხვევაში გამოვლენილი პრობლემების  ადვიკატირება ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებთან.

– მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა ვირუსისგან თავის დაცვის საშუალებებით  და ჯანმრთელობის  დაცვის აქტივობებით. ( ფსიქორეაბილიტაცია)

პროექტის განხორციელების პერიოდია : 01.12.20წ- 28.02.21წ


 


 

მრავალშვილიანი ოჯახების ბიზნეს პროექტების დაფინანსება

ქ. ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 14 მრავალშვილიან ოჯახს ბიზნეს საქმიანობის მხარდასაჭერად საჭირო ხელსაწყო-ინვენტარი გადაეცათ.

პროექტს:  „ქუთაისში მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“ „მეწარმე ქალთა ფონდი“ ქ. ქუთაის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.


 

„ნაციონალური თოჯინების შექმნა-შეკერვის“ კურსი  „მეწარმე ქალთა ფონდის” ხელშეწყობით ონლაინ რეჟიმში  წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონერებას. მრავალშვილიან ოჯახებში მცხოვრებმა მოზარდებმა დიდი სიყვარულითა და  პასუხისმგებლობით შექმნეს სახასიათო თოჯინები მარინა მასწავლებლის დახმარებით, რომელიც  მათი პირველი შემოქმედებითი პროცესია.

საწავლო კურსი უკვე 2თვეა მიმდინარეობს, პროექტის:„ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“ ფარგლებში, რომელიც  ქ. ქუთაისის მერიის მიერ არის  ფინანსურად მხარდაჭერილი.


 

 

123968343_2688293564769285_3348484131384371664_n

124093887_1344610455887832_4406972206295938642_n29-30  ოქტომბერს „მეწარმე ქალთა ფნდის“ მიერ ონლაინ ფორმატში ცაგერსა და ამბროლაურში მომუშავე პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროექტის ფარგლებში:  „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ შეხვედრა ჩატარდა.

შეხვედრისას მონაწილეებმა ისაუბრეს „სამუშაო ჯგუფის“ სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, რომელსაც ნოემბრის თვეში საკრებულო განიხილავს და  დაამტკიცებს. ასევე, შეხვედრაზე განხილულ იქნა ახალი სსო -ების  შექმნის ინიციატივა.

მონაწილეებმა ისაუბრეს თავიანთ მუნიციპალიტეტებში კოვიდ-19-ის  მაღალი გავრცელების რისკებზე და დასაძლევ გამოწვევებზე. 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

ყველაზე კეთილები ხართ“

მრავალშვილიან ოჯახებთან მეგობრომა  „მეწარმე ქალთა ფონდმა“  მერიის დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში  ჩამოაყალიბა.

ერთ-ერთი 5 შვილიანი დედის  ისტორიის გაცნობის  შემდეგ ეს ოჯახი ორგანიზაციის ყოველდღიურ საფიქრალად იქცა.

  –  ცაგო და ნინო „მეწარმე ქალთა ფონდში  „ნაციონალური თოჯინების კერვა-შექმნის“ სასწავლო კურსს ეუფლებიან. პედაგოგმა მარინა ვირსალაძე-ტრუშელევმა მოზარდებს ისე შეაყვარა აღნიშნული საქმე, პროფესიონალურ დონეზე უდგებიან პასუხისმგებლობის კუთხით.

 „კოვიდის“ გავრცელების საშიშრობის გამო, „ ახალგაზრული სკოლა“ დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა, ბავშვებს გული დაწყდათ : -„ აქ მოსვლა გვახარებდა, ერთმანეთთან ურთიერთობები კარგი იყო,  ესეც  ონლაინ? რატომ? როდემდე?! “

ორგანიზაციისთვის მთავარი მათი უსაფრთხოება, ჯანმრთელობაა  და დისტანციური სწავლებისთვის პირობების შექმნის ხელშეწყობაა.

 • „ჩვენ ვერ ჩავერთვებით ონლაინ, ვერც გაკვეთილებს ვესწრებით, კომპიუტერი არ გვაქვს“ გულდაწყვეტილი თქვეს ნინომ და ცაგომ.

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ კოლექტივმა ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ გადაწყვიტა, ორგანიზაციის  კუთვნილი პერსონალური კომპიუტერი გამოეყო  ამ ოჯახის პატარებისათვის, რათა ჰქონდეთ  განათლების მიღების შესაძლებლობა და დაეუფლონ მათვის საყვარელ სასწავლო კურსს ონლაინ ფორმატში.

ეს სიურპრიზი, ოჯახმა ორგანიზაციაში მოსვლის შემდეგ შეიტყო ,იყო  სიხარული, ემოცია, მადლიერება….

– „ყველაზე კეთილები ხართ“- ეს სიტყვები პატარა ცაგოს ეკუთვნის, რომელიც  „მეწარმე ქალთა ფონდისთვის“  შეფასების კუთხის  ყველაზე აღმატებულია.


 

 

„მეწარმე ქალთა ფონდი“

პროექტის „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მედეგობის ამაღლება კოვიდ- 19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ “ ფარგლებში „მეწარმე ქალთა ფონდმა“ ჰუმანიტარული დახმარების ჰიგიენური და სადეზინფექციო საშუალებები გადასცა ქ. ქუთაისში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს:

პროექტის წამყვანი ორგანიზაციაა იგპ ასოციაცია „თანხმობა“;

პროექტს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში ახორციელებს „მეწარმე ქალთა ფონდი“

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

122148025_345085906582057_5460780593675386654_n 122160918_805507346878775_3675514115027229574_n 122193148_938067043350170_6707364495668352549_n


 

რა შედეგები მოიტანა ადგილობრივი პარტნიორი ორანიზაციების მიერ განხორციელებულმა სუბ-გრანტებმა 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, რა გამოწვევები წარმოჩინდა მუშაობის შედეგად. პროექტით  დაგეგმილმა, რომელმა აქტივობებმა  შეუწყო ხელი  საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებით გახორციელებას იმერეთის, გურისაა და რაჭა-ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტებში, ამ საკითხებზე ისაუბრეს გადაცემის სტუმრებმა ტვ. კომპანია “ რიონის“ ეთერში.

ტელე-სიუჟეტი მომზადდა პროექტის: „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი სახელმწიფო რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში, რომლის ფინანსური მხარდაჭერია ევროკავშირი და ხორციელდება კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმის (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ.

გადაცემის სანახავად გთხოვთ გახსნათ ლინკი: http://rionitv.com/index.php?newsid=11371


 

ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე დარეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს ქ. ქუთაისის მერიის მიერ, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტები დაფინანსდა.

კონკურსის წესით იყო აგრეთვე შერჩეული განმახორციელებელი ა/ო „მეწარმე ქალთა ფონდი“,  რომლის მთავარ მიმართულებად აღიარებულია „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება“. პროექტის განხორციელების მიმდინარეობის მონიტორინგი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურს დაევალა.

პროექტის „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“ ფარგლებში შესაბამისი ცოდნისა და უნარ – ჩვევების შესწავლის საფუძველზე კონკურსის წესით შერჩეულ იქნა 7 პროექტი, რომლის მიმართულება იყო მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დასაწყებად ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღება.

წარმოგიდგენთ წარმატებული პროექტის წარმატებულ ბენეფიციარებს: 

 1. ყვავილების სალონი „სემირამიდა“ (მეგი ნიჟარაძე)

პროექტის ფარგლებში გადაეცა  2000 ლარის ღირებულების ინვენტარი)  მუშაობს შეუფერხებლად, თუმცა საქართველოში კოვიდ-19-ის გავრცელების გამო შეკვეთების რაოდენობა სადღესასწაულო დეკორების გამოყენებასთან დაკავშირებით  დახურულ სივრცეში შემცირდა, მაგრამ გაიზარდა შეკვეთები ღია სივრცეში, ასევე წარმატებით მიმდინარეობს   ცოცხალი ყვავილების რეალიზაცია წინასწარი შეკვეთებით.

მეგი ნიჟარაძემ აღნიშნა:  „პროექტი ძალიან დამეხმარა  ბიზნესის გაფართოებაში, გაჩნდა ახალი იდეები, ამ პროექტის გაგრძელება აუცილებელია  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რადგან  მცირეოდენი დახმარებაც სტიმულის მომცემია ბიზნესის შესაქმნელად და გასავითარებლად“.

image

 1. სილამაზის სალონი „კაპრიზა“ (ლელა კაკაურიძე)

პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა  1200 ლარის ღირებულების  ინვენტარით.  მან აღნიშნა: „ქ. ქუთაისის მერიისა და მეწარმე ქალთა ფონდის დახმარებით  შეძენილიქნა პირსაბანი, რითაც მომხმარებელს შეექმნა კომფორტი და გაადვილდა მომსახურება, მადლობა მათ.“

sur.8 Lela kakauridze

 1. სამკერვალო (ირინე ჩახუნაშვილი)

პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 2000 ლარის ღირებულების სამკერვალო  დანადგარით.

პანდემიის პერიოდში სამკერვალო დაკეტილი იყო, ნებართვის მიღების შემდგომ განაახლა მუშაობა. კერავდა  და აქირავებდა ბავშვების სადღესასწაულო ფორმებს, (ჩოხა-ახალუხი, საცეკვაო ტანსაცმელი), ამჟამად  დაამატა  ქალის ტანსაცმლის კერვა და გადაკეთება, აღნიშნა, რომ შეძენილი  საკერავი მანქანა არის კარგი ხარისხისა და  მაღალი წარმადობის,    იმატა შეკვეთების რაოდენობამ.

sur.9 Irine Chakhunashvili sur.11 Irine chakhunashvili

 1. საკონდიტრო „რიო-რიტა“ (ნონა გელაშვილი)

პროექტის  ფარგლებში საკონდიტრო დაფინანსდა 2500 ლარის ღირებულების ინვენტარით, პანდემიის პერიოდში მუშაობა ნაკლები იყო, თუმცა  შენარჩუნებულიქნა თანამშრომლები, ამჟამად წარმადობა გაიზარდა 30%-ით, დამატებით დასაქმდა 2 ადამიანი. გარემონტებულიქნა საცხობის დამატებითი ფართი, კიდევ აპირებს 2 საკონდიტრო  მცხობელის აყვანას სამუშაოდ, ასევე გაიზარდა ნამცხვრების ასორტიმენტიც.

sur.12 Nona Gelashvili

 1. სწრაფი კვების ობიექტი (ნარგიზი მაისაშვილი)

პროექტის  ფარგლებში დაფინანსდა 1634  ლარის ღირებულების საცხობი საშუალებით.დაფინანსების შემდეგ გაიზარდა პროდუქციის რაოდენობა და ხარისხი, არსებულ ფართს დაემატა კიდევ  5კვ.მ  ფართობი, გაკეთებულიქნა მცირე რემონტი, დამატებით აყვანილიქნა  2 მუშახელი (დამტარებელი და დამხმარე მუშა), დღიური ნავაჭრი თანხა გაიზარდა 200 ლარით. ნარგიზი მაისაშვილმა აღნიშნა: „ძალიან კმაყოფილი ვარ დაფინანსებით, ეს იყო ძალიან დიდი ხელშეწყობა, უღრმესი მადლობა, გლოცავთ ყოველდღე, “ –  ამას ვამბობ გულწრფელად.

sur. 16 Nargizi Maisashvili

6.ავტომობილების  სავალი ნაწილების  სერვისი (ალექსანდრე  ლაშქარეიშვილი)

პროექტის  ფარგლებში დაფინანსდა 4000  ლარის ღირებულების სავალი ნაწილების რემონტისათვის საჭირო მოწყობილობები.

საქართველოში პანდემიის გავრცელების პერიოდში დაკეტილი იყო. ნებართვის მიღების მერე  განაახლა მუშაობა, ამჟამად მუშაობს სრული დატვირთვით, მოთხოვნილება სავალი ნაწილების რემონტზე მაღალია.

sur.4 aleksandre lashkareishvili

 1. ნაციონალური სუვენირების დამზადება (მარინა ვირსალაძე-ტრუშელევი)

პროექტის  ფარგლებში დაფინანსდა 2830 ლარის ღირებულების მოწყობილობებით.

პანდემიის პერიოდში მუშაობდა სრული დატვირთვით, ჰქონდა შეკვეთები თოჯინების თეატრში და ნიღბების თეატრში, შედგენილი აქვს სადგამი-სანათებლის ესკიზები და ვარაუდობს, რომ მოთხოვნილება იქნება, მეწარმე ქალთა ფონდში მარინა ტრუშელევი-ვირსალაძე მოწვეულია პედაგოგად  ახალგაზრდებთან (მოზარდებთან)  ნაციონალური თოჯინების კერვის შესასწავლად.

sur.20 Marina Virsaladze-Trushelevi

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია და მეწარმე ქალთა ფონდი წარმატებებს და ჯანმრთელობას უსურვებს ჩვენს მრავალშვილიან ოჯახებს.


 

 

წარმოგიდგენთ წარმატებული პროექტის წარმატებულ ბენეფიციარებს:

121158496_1092848911133304_3007383288901251256_n

ეს „მეწარმე ქალთა ფონდია“

პროექტი:„ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“  

დაფინანსებულია: ქ.ქუთაისის მერიის მიერ.

„თოჯინების კერვის კურსი“ მრავალშვილიანი ოჯახების ახალგაზრდებისთვის (მოზარდებისთვის)

ხელსაქმე გვიქმნის პოზიტიურ განწყობას

გირჩევთ, მოგვბაძოთ ჩვენ!  :) 

 ასე მხიარულად შეუდგნენ სასწავლო პროცესს! 


 

 

29-30  სექტემბერს ცაგერსა და ამბროლაურში ყოველთვიური საკონსულტაციო შეხვედრა ჩაატარა „მეწარმე ქალთა ფნდის“ თანამშრომლებმა პროექტის: „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში, სადაც „სამუშაო ჯგუფის“ წევრებთან ერთად განხილული იყო  „სამუშაო ჯგუფის“ სამოქმედო  გეგმის დამტკიცების შესაძლებლობა ცაგერისა და ამბროლაურის საკრებულოების მიერ. საკითხის შესათანხმებლად შეხვედრა მოეწყო  ამბროლაურის ვიცე მერთან ბატონ გიორგი დონაძესთან და ცაგერის მუნიცპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის  უფროსთან ბატონ ზურაბ ხეცურიანთან. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო საკრებულოს სხდომაზე  „ სამუშაო ჯგუფის“ სამოქმედო გეგმა დამტიკეცული იქნება ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი. პროექტი დაფინანსებულია EU (ევროკავშირის) მიერ.


 

28.09.20  პროექტის „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მედეგობის ამაღლება  კოვიდ- 19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ “ ფარგლებში  მეწარმე ქალთა  ფონდმა ჰუმანიტარული დახმარების ჰიგიენური და სადეზინფექციო საშუალებები გადასცა  ქ. ქუთაისში  მცხოვრებ  მრავალშვილიან ოჯახებს:

თ.  ჩხოტუა(4 შვილი), ი.  ქორიძე (4 შვილი),  ვ. ჩავჩიძე(5 შვილი), მ. ივანიაძე (6 შვილი) ე. ლომთაძე ( 5 შვილი).

 პროექტის  წამყვანი ორგანიზაციაა იგპ ასოციაცია „თანხმობა“;

პროექტს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის  რეგიონში ახორციელებს  „მეწარმე ქალთა ფონდი“

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

სასწავლო კურსი ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით.

„მეწარმე ქალთა ფონდმა“ დაიწყო ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ახალგაზრდებისათვის, მოზარდებისათვის „თოჯინების ” კერვის კურსი, პროექტით : -„ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“, რომელიც დაფინანსებულია ქ.ქუთისის მერიის მიერ. სასწავლო კურსს უძღვება და მასტერ კლასს ატარებს წინა წლის დაფინანსებული მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელი მარინა ვირსალაძე-ტრუშელევი. (ქუთაისში ცნობილი , პროფესიონალი მეთოჯინეების ოჯახი) მოზარდები დიდი ინტერესით შეუდგნენ აღნიშნულ სასწავლო კურსს და სამომავლო გეგმებიც დასახეს.

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 2თვე, კვირაში 2დღე.


 

პროექტის „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მედეგობის ამაღლება  კოვიდ- 19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ.“ ფარგლებში იგპ  ასოციაცია თანხმობის მიერ მეწარმე ქალთა  ფონდში გადმოცემულ იქნა ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტები, რომლებიც  დაურიგდა მოსახლეობის ნაწილს( ხანდაზმულები, მრავალშვილიანი,  სოციალურად დაუცველი ქალები, მარტოხელა მოხუცები, შშმ პირები, იგპ,  ავადმყოფები.)  შემდეგ მუნიციპალიტეტებში:

ცაგერის მუნიციპალიტეტში  08.09.20  -10.09.20   საინიციატივო ჯგუფმა დაარიგა 25 ჰუმანიტარული დახმარება, აქედან 23 ქალია და 2 მამაკაცი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში  05.09.20- 07.09.20  საინიციატივო  ჯგუფმა გადასცა ჰუმანიტარული დახმარება  21 ადამიანს, აქედან 17 ქალია, 4  მამაკაცი.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში  16.09.20 -18.09.20  საინიციატივო ჯგუფმა გადასცა ჰუმანიტარული დახმარება 20 ადამიანს, აქედან 19 ქალია, 1 მამაკაცი.

პროექტის  წამყვანი ორგანიზაციაა იგპ ასოციაცია „თანხმობა“, ხოლო  რაჭა -ლეჩხუმსა (ამბროლაური, ცაგერი)  და იმერეთის რეგიონში (წყალტუბო)პროექტს ახორციელებს მეწარმე ქალთა ფონდი პარტნიორულ საწყისებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

 

2020 წლის 10 სექტემბერს  მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში გაიმართა პროექტის:  „ქუთაისში  მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების  მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“ (პროექტი დაფინანსებულია ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ.) ფარგლებში  შემოტანილი 23 ბიზნეს-განაცხადის განხილვა შეფასებითი კომისიის მიერ.

შეფასებითი კომისიის მუშაობის შედეგად  გამოვლინდა კომისიის მიერ 14 მხარდაჭერილი ბიზნეს-იდეა, რომელიც აისახა საგრანტო აპლიკაციის კრიტერიუმებით მინიჭებული ქულებით: ( გამსვლელი ქულათა რაოდენობა 71. 5-57.5)

დაფინანსების გადაწყვეტილება მიღებულია შემდეგ ბიზნეს განაცხადებზე: ავეჯის წარმოება (ასმათ  წერეთელი ), ხალიჩების ქიმწმენდა (დავით მოსეშვილი), 

დიზელის ძრავის მქონე ავტომობილებისა და სპეც.ტექნიკის მომსახურება (ფრიდონ მშვილდაძე), სილამაზის სალონი „ნინო-ელეგანტი“, ( ნინო კოპალიანი), სვანური მარილისა და მეგრული აჯიკის დამზადება (ხათუნა ტაბატაძე), ავტოიმპორტი-ავტომობილების შეკეთება, დიაგნოსტირება (ავთანდილ ნასარეია),  საოჯახო სამკერვალო (მარიეტა ბოჭორიშვილი-გამთენაძე), ქვის სათლელი საამქრო (კახაბერ ბერიძე),  სილამაზის სალონი “IOUR STAILL ILONA” ( ირინე ჯანელიძე),  სამკერვალო სალონი „მზიანი“ (მზია მახათაძე),  სამკერვალო (თეა კეზევაძე), ფქვილოვანი და საკვები პროდუქციის წარმოება- რეალიზაცია ადგილზე (ალექსანდრე თოფურია),  მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების საამქრო (ნიკოლოზ ცუცქირიძე)), დეკორატიული ქვის საამქრო (ზაზა ქიშაევი).

ბიზნეს-განაცხადების შემომტან ყველა  23  აპლიკანტს  წერილობით ეცნობა ბიზნეს განაცხადის განხილვის შედეგები და მინიჭებული ქულები.

დაფინანსებულმა აპლიკანტებმა გამოგვიგზავნეს მადლობის წერილები:

– „მთელი ოჯახის სახელით  უდიდეს მადლობას მოგახსენებთ, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ, რადგან ჩვენი ოჯახის მსგავსად გვერდით დგომა და გახარება შეძლოთ“ (ავთანდილ ნასარეია)

– „ძალიან დიდი მადლობა“ –(თეა კეზევაძე)

– „გულწრფელი მადლობა თქვენ და თქვენს კოლექტივს იმ მეგობრული, კეთილგანწყობილი და საქმიანი ატმოსფეროსთვის, რომელმაც არა მარტო მოგვხიბლა ყველა მონაწილესადმი გამოვლენილი ადამიანური სითბოთი და ყურადღებით, არამედ გვაგრძნობინა ნამდვილი გულშემატკივრობა  და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მადლობა თქვენი კორექტული და ორგანიზებული მუშაობისათვის. (ირინე ჯანელიძე)

სამწუხაროდ, კონკურსის პირობებიდან გამომდინარე, ყველა პროექტი ვერ დაფინანსდა, მაგრამ იმედი გვრჩება, რომ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მისცემს მათ შესაძლებლობებს მიიღონ მონაწილეობა სხვა სახელმწიფო  და არასახელმწიფო კონკურსებში და გახდნენ გამარჯვებულები, ჩვენის მხრიდან , მქფ , საჭიროების შემთხვევაში აღმოუჩენს საჭირო დახმარებას.

 

ა.წ. 18 სექტემბერს ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა პროექტის პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი  საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით ფარგლებში საერთო ფორუმი და ტრენინგი.

   ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა სულ 42 ადამიანმა, აქედან 32 რეგიონალურმა წარმომადგენელმა. პროექტი ხორციელდება პარტნიორულ საწყისებზე: კულტურულ – ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ წამყვანი ორგანიზაცია, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“, მეწარმე ქალთა ფონდი. პროექტი დაფინანსებულია EU (ევროკავშირის) მიერ.

   ფორუმის ფარგლებში შეჯამდა მუშაობის ერთწლიანი შედეგები, ხოლო ტრენინგი მიეძღვნა თემას: „სამოქალაქო აქტივიზმი“.

   პროექტის ერთწლიანი შედეგები – მოკლედ წარადგინა მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარემ – პროექტის კოორდინატორმა  რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში –  მერი გელაშვილმა.

   რეგიონალურმა პარტნიორებმა იმერეთიდან: მინდია კიკნაველიძემ, ლელა ამირანაშვილმა და ელისო ჯიქიამ; გურიიდან: ირინა საჯაიამ, ეკა ნინიძემ; რაჭა – ლეჩხუმიდან ნანა სოხაძემ და მარინე სვანიძემ გააჟღერეს ინფორმაცია მათ რეგიონებში ჩატარებული საჯარო მმართველობის საგზაო რუკის მონიტორინგის პირველი და მეორე ციკლის მიღწეულ შედეგებზე და ცვლილებებზე.

   ფორუმის მონაწილეებს დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ლარისა შენგელიამ წარმოუდგინა ინფორმაცია „ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) საგზაო რუკის მონიტორინგის შედეგები“.

ფორუმზე გაკეთდა აგრეთვე ინფორმაცია (ა. ჩიხლაძე)  „ონლაინ მრიცხველის საპარლამენტო არჩევნები 2020, საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში (შემსრულებელი ფონდი „სოხუმი“, დაფინანსებულია ვიშეგრადის ფონდის მიერ).

   ღონისძიების მე-2 ნაწილი დაეთმო ტრენინგს თემაზე: „სამოქალაქო აქტივიზმი“ – ტრენერი მარინა ფოჩხუა (იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“.


„ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით“

21 სექტემბერს ღვთისმშობლობა დღეს, საცხობი „თამარიანის“ მეპატრონე და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ თანამშრომლები მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ ოჯახს ეწვია. მიულოცეს ღვთისმშობლობის დღესასწაული და ბავშვებს „თამარიანის“ უგემრიელესი ტკბილეულითა და ცომეულით გაუმასპინძლდნენ.

„მეწარმე ქალთა ფონდი“ მადლობას უხდის საცხობი „თამარიანის“ მეპატრონეს ქალბატონ თამარ კვაშილავს ამ გულისხმიერებისათვის და წარმატებებს უსურვებს საქმიანობაში, უმრავლოს ქუთაისს ასეთი კეთილშობილი ადამიანები.


 

შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან და ამომრჩეველთან

2020 წლის, 19 სექტემბერს ქალაქ ქუთაისში სასტუმრო „WEST TOWER“  გაიმართა პოლიტიკური პარტია „ლელო საქართველოსთვის“  შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, სადაც გაკეთდა პრეზენტაცია   მათი პოლიტიკური გეგმის შესახებ.

„მეწარმე ქალთა ფონის“  წარმომადგენელმა ანჟელა ჩიხლაძემ პოლიტიკური პარტიის წევრებს და შეხვედრაზე შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ინფორმაცია ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით შექმნილი „ონლაინ ხმის მრიცხველის” შესახებ და დაურიგა საინფორმაციო ფლაიერები.

დამსწრეთა მხრიდან დიდი ინტერესი გამოიჩინა ინოვაციურმა სიახლემ, პოლიტიკური პარტია „ლელეო საქართველოსთვის“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქუთაისში ანა ნაცვლიშვილმა თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა პროექტის ფარგლებში.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში და ხორციელდება ფონდი „სოხუმის“ მიერ.  

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ ორგანიზებით პარტნიორ სსო-ებთან  ცაგერსა და ამბროლაურში 25-26 აგვისტოს სამუშაო შეხვედრა გაიმართა პროექტის:გურიის, იმერეთისა და რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუის მონიტორინგის მიზნითფარგლებში.  შეხვედრაზე განიხილა ყველა ის დაგეგმილი და შესრულებული აქტივობები რომლებიც „სუბ-გრანტების“ ფარგლებში განახორციელეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ასევე საუბარი შეეხო „სამუშაო ჯგუფების“ აქტიურ მუშაობას რეკომენდაციების შესრულების თვალსაზრისით. ცაგერისა და ამბროლაურის მუნციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებით განხორციელება ადგილობრივი სსო-ების ჩართულობით, გუნდურ პრინციპებზე დაყრდნობით, კოორდინირებულად მიმდინარებს.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ (წამყვანი ორგანიზაცია), „მეწარმე ქალთა ფონდისა“ და იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ პარტნიორობით.


 

1 [800x600]

პროექტის შემფასებელი BROT -დან მეწარმე ქალთა ფონდში.

ა.წ. 3 სექტემბერს მეწარმე ქალთა ფონდს ესტუმრა BROT -ის დაფინანსებული პროექტის – „მეწარმე ქალთა ფონდის სასწავლო – სარეაბილიტაციო ცენტრის“ შემფასებელი ბატონი დავით ცისკარიძე.

ბატონმა დავითმა გაეცნო და ინტერვიუ ჩაატარა, როგორც ორგანიზაციის თანამშრომლებთან, ასევე პროექტის ბენეფიციარებთან. მუშაობა გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში.

 

 


2 2-1პროექტის „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება“ საკონკურსო კომისიის პირველი შეხვედრა.

ა.წ. 3 სექტემბერს მქფ ოფისში შედგა პირველი შეხვედრა „საკონკურსო კომისიის“, რომელმაც უნდა გამოავლინოს წარმოდგენილი 23 საკონკურსო პროექტიდან გამარჯვებულები.

პირველ შეხვედრაზე განხილულ იქნა კომისიის მუშაობის განრიგი, დაურიგდათ პროექტების ასლები, პირველი ინდივიდუალური განხილვისთვის და შეთანხმდნენ საკონკურსო კომისიის მუშაობის დროზე ა.წ. 10 სექტემბერს, როდესაც კომისია გამოავლენს გამარჯვებულებს; ხელი მოაწერა „დეკლარაციას მიუკერძოებლობისა და კონფედენციალობაზე“.

მქფ სახელით მადლობას გიხდით კომისიის თითოეულ წევრს: ეკატერინე კიკატუნიძეს, სვეტა თავაძე – დუნდუას, ნუგზარ კოხრეიძეს, დავით ცირეკიძეს, მარიამ კალანდაძეს, არჩილ ელბაქიძეს და ორგანიზაციებს, რომლებიც გაგებით მოეკიდენენ ჩვენს თხოვნას მიეღოთ მონაწილეობა  საკონკურსო კომისიის მუშაობის პროცესში, სრულიად მოხალისეობრივ საწყისებზე და საკმაოდ შრომატევად და საპასუხისმგებლო საქმეში.


 

informacia1