სიახლე

მეწარმე ქალთა ფონდი ულოცავს დამდეგ 2022 წელს ყველა ჩვენს მეგობარს, პარტნიორს, ბენეფიციარს.

s-novym-godom-7-1170x500


 

 IMG_20211010_072506

ვაჯამებთ გასულ 2021 წელს და ვგეგმავთ მომავალ 2022 წელს.

მეწარმე ქალთა ფონდის თანამშრომლების სამუშაო შეხვედრა დღის წესრიგით: გასული 2021 წლის შეჯამება  – შეფასება და მომავალი 2022 წლის პერსპექტივებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3 4 59 და 10 სექტემბერს  ცაგერსა და ამბროლაურში  ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორისა და  „სამუშაო ჯგუფის“ წარმომადგენლებთან, შეხვედრაზე განხილული იყო კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხები,  შეირჩა გამომსვლელები, შეჯამდა  „სამუშაო ჯგუფის“ მუშაობის შედეგები.

 ამ დროის მონაცემებით ცაგერსა და ამბროლაურში ჩატარებულია 4-4 მონიტორინგი,  2-2 საჭიროებათა კვლევა, განხორციელდა 12 მცირე გრანტით დაფინასებული პროექტი: – 6 აბროლაურში და 6 ცაგერში. გაძლიერდა და გააქტიურდა ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორი. შეიქმნა 4 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია:  2 ამბროლაურში და  2 ცაგერში. გაუმჯობესდა მუნიციპალური ელექტრონული სერვისები. შედგა თვითმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და ადგილობრივი მოსახლეობის თანამშრომლობა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

nnnnnnnnnnnn2021 წლის 26  აგვისტოს სამუშაო შეხვედრაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მომუშავე პარტნიორებთან პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები შეჯამდა.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შემუშავდა ანტიკორუფციული დოკუმენტი და მომზადდა ელექტრონული კომუნიკატორი , სადაც დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მათთვის საჭირო ინფორმაციაზე პასუხები მიიღონ დისტანციურად, აღნიშნული უკვე გადაცემულია თვითმმართველობის შესაბამისი უწყებისთვის გადასახედად და სისრულეში მოსაყვანად. მოხდა ამბროლაურის ვებგვერდის მოდერნიზაცია, სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების ანკეტა.  შეხვედრის პროცესში, ასევე ყურადღება გამახვილდა იმ შესასრულებელ რეკომენდაციებზე, რომელიც აღნიშნული პროექტის ფარგლებშია შემუშავებული.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი.  ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

240498584_558774771934864_5487601331697817874_n 241077241_2902076050102458_906541766247416555_n2021 წლის 25 აგვისტოს  ცაგერში მომუშავე ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში, შეხვედრის დღის წესრიგს წარმოადგენდა  იმ მიღწეული შედეგების შეჯამება, რომელიც ეტაპობრივად ხორციელდებოდა პროექტის მსვლელობის პროცესში. კოვიდ პანდემიის მიუხედავად, „მეწარმე ქალთა ფონდის“ საკურატორო ადგილობრივმა სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, თვითმმართველობებთან კოორდინირებული თანამშრომლობით  გარკვეული ნაბიჯები გადადგა საჯარო მმართველობის რეფორმის გასაუმჯობესებლად  და ხელშესაწყობად. ცაგერის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა ამ პროექტით დაიწყო,  სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავდა ეთიკის კოდექსი , რომელიც უკვე მიღებულია,  ასევე გაცვლითი პროგრამით სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად ვიზიტით იმყოფებოდნენ ესტონეთში, ტრენინგი ჩაუტარდათ საჯარო მოხელეებს და დაიწყო რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო ბიუჯეტირებისთვის, საჯარო სივრცეებში, სამ ლოკაციაზე განთავსდა ყულაბები, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა წამოაყენოს მათთვის პრიორიტეტული საკითხები, რომელსაც ადვოკატირება და შესაბამისი რეაგირება მოყვება კანონის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლებისგან.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

239422547_171684758383971_2713086591259745468_n


31.07.21   პროექტის    „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) საგზაო რუკის მონიტორინგი“   ფარგლებში მომზადდა და ჩატარდა ტელეგადაცემა (TV “რიონი”), რომლის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა „საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR)“ შესახებ,

გადაცემაში მონაწილეობა მიიღეს  კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის „სოხუმი“, იმერეთის მეცნიერთა კავშირის „სპექტრი“,  მეწარმე ქალთა ფონდის თანამშრომლებმა და  8 მუნიციპალიტეტის ( ოზურგეთი,  ლანჩხუთი, ცაგერი, ამბროლაური, თერჯოლა, ვანი, ბაღდათი, ხონი)  წარმომადგენლებმა. მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში ტელეგადაცემის რეგიონალურმა მონაწილეებმა მაყურებლებს  გააცნეს მიღწეული შედეგები,    როგორიცაა:  სამოქალაქო ბიუჯეტირების და ადგილობრივ თვითმმართველობაში ელექტრონული მომსახურების უკეთესი ხარისხის დანერგვა , ანტიკორუფციული დებულების შემუშავება-მიღება  და  სხვა. 

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი.

 პროექტი ფინანსურად მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ..

http://rionitv.com/index.php?newsid=13504


 

 

საპროექტო პერიოდი იწურება, მაგრამ გრძელდება კონსულტაციები და სამუშაოები ჩვენს პარტნიორებთან ცაგერსა და ამბროლაურში, ივლისის თვეც ისეთივე ambrolauriდატვირთული და საქმიანი cageriიყო, როგორც გასული თვეები: ჩატარდა დებატები, ტრენინგები, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები .

22 -26 ივლისის  შეხვედრით შეჯამდა მცირე-გრანტების შედეგები და ის გამოწვევები, რომელიც ისევ და ისევ დიდ შრომასა და მოტივაციას ითხოვს, როგორც ადგილობრივი თვითმართველობიდან ასევე სამოქალაქო სექტორიდან.

საჯარო მმართველობის რეფორმის გაუმჯობესება დღეს უკვე პრიორიტეტია ცაგერსა და ამბროლაურში , გაჩნდა  ჯანსაღი ამბიცია იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე მუნიციპალიტეტები გამჭვირვალობის, ეფექტტიანობის და ინკლუზიურობის მხრივ.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

დებატები თემაზე – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მიღწეული შედეგები, წარმატებული მაგალითების გაზიარება მეგობარი მუნიციპალიტეტებიდან “ ონლაინ ფორმატში ჩატარდა.

შეხვედრას ეწრებოდნენ   პარტნიორი სამოქალქო საზოგადოების წარმომადგენლები რეგიონიდან, ადგილობრივი თვითმართველობა, სამოქალაქო სექტორი და სამუშაო ჯგუფის წევრები.

პარტნიორმა სსო-ბის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შესრულებული  სამუშაოების შედეგები გააცნეს.

შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო პარტნიორი მუნიციპალიტეტების  ცაგერისა და ხონის წარმატებული პრაქტიკის გაცნობა-გაზიარება პეტიციის დანერგვასა და ეთიკის კოდექსის შემუშავებაზე.

შეხვედრა საინტერესო აღმოჩნდა დამსწრე საზოგადოებისთვის, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების განმარტებით – საინტერესოა ასეთი ტიპის პროექტებში მათი ჩართულობა, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გაზრდას.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

დებატები ცაგერის მუნიციპალიტეტში COVID-19  ვითარებიდან გამომდინარე ონლაინ Zoom  ფორმატში ჩატარდა.

დებატებში მონაწილეობა მიიღეს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა აქტიურმა მოქალაქეებმა, საკრებულოსა და მერიის, სამოქალაქო სექტორის, მედიის, ხონისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა.

შეხვედრაზე მონაწილეებს შესაძლებობა ჰქონდათ ცაგერის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საჭიროებების კვლევა და მცირე პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შედეგები მოესმინათ, ასევე საინტერესო იყო ხონისა და წყალტუბოს წარმატებული მაგალითების გაზიარება  პეტიციასა და სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემაზე.

 დამსწრე საზოგადოების მხრიდან იყო დიდი ინტერესი და ჩართულობა, რაც  დისკუცია-რეკომენდაციებით გამოიხატა.

(„მეწარმე ქალთა  ფონდი“ მადლობას უხდის თანამშრომლობისთვის ხონის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს – ბაჩანა ბასილაიას  და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს – ბადრი პაპავას)

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

geo [800x600]


2021 წლის 18 ივნისს ამბროლაურში, საკრებულოს დარბაზში „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმართველობის რესურს ცენტრის“ და „რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი- „აფხაზინტერკონტი“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა მრგვალი მაგიდა – თემაზე: „ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“. შეხვედრის ფასილიტატორმა – ქრისტინა მურუსიძემ დამსწრე საზოგადოებას გააცნო, გამომსვლელთა მოხსენების თემატიკა, დღის წესრიგი, ისაუბრა პროექტის მიზნებსა და შედეგებზე.

– ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია – გააკეთა ნანა სოხაძემ. („რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმართველობის რესურს ცენტრი”)

– ინფორმაცია „სამუშაო ჯგუფზე“ სტრუქტურა, აქტივობა, შედეგები – ისაუბრა მარიკა ჯაფარიძემ (სამუშაო ჯგუფის წევრი)

– მუნიციპალიტეტის ხედვები კვლევაში გამოკვეთილი პრობლემების დასაძლევად და მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის პრეზენტაცია- ისაუბრა მარიკა დვალმა. (მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება)

შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო სექტორის, ამბროლაურის მერიის და საკრებულოს, მასმედიის, აქტიური საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე წარმომადგენლები-სულ 30 ადამიანი.

შეხვედრა საინტერესო აღმოჩნდა დამსწრე საზოგადოებისთვის, რამაც აქტიური და საქმიანი დისკუსია გამოიწვია.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

2000 წლის 4 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 55/76 რეზოლუციის მიხედვით მიიღო გადაწყვეტილება მსოფლიოს ლტოლვილთა დღის აღსანიშნავად.

ეს თარიღი დაფუძნებულია მათ პატივსაცემად, ვინც იძულებით გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლ – კარი, რადგანაც მათ სიცოცხლე საფრთხეში აღმოჩნდა კონფლიქტის და დევნის გამო.

ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა ა.წ. 20 ივნისს ქ. ქუთაისის „ბაღის სკვერში“, იყო ორგანიზებული აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების:

კულტურულ – ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (ინიციატივის ავტორი), პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“, ფონდი „აფხაზინტერკონტი“, მშვიდობიანი და საქმიანო კავკასია და მეწარმე ქალთა ფონდი.
ღონისძიების მთავარი სლოგანი იყო „აფხაზეთიდან – აფხაზეთამდე“ და მიზანი კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა ყველასთვის, რომ „ჩვენ ვართ“, არის პრობლემა, რომელიც მოითხოვს გადაჭრას.

ღონისძიების ფარგლებში ყველა მონაწილე ორგანიზაციამ წარმოადგინა გამოფენა – შედეგი იმ პროცესებისა, რომლის ინიციატორები და შემსრულებლები იყვნენ. ჩანდა მონატრება: სიტყვით გამოსვლები, ლექსები, სიმრერები აფხაზეთზე და „ყავა სომხურად“.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო არა მარტო დევნილმა, არამედ ადგილობრივმა საზოგადოების და მთავრობის წარმომადგენლებმა.

მეწარმე ქალთა ფონდმა თავის საგამოფენო სივრცეში წარმოადგინა, როგორც თავისი საქმიანობის ამსახველი პუბლიკაციები, ასევე თავისი ბენეფიციარების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები.


პირველი შეხვედრა

“ქალი, მშვიდობა და უსაფრთხოება – საკონსულტაციო პლატფორმა მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის გაძლიერების საკითხზე”. დღის წესრიგი: „საკონსულტაციო პლატფორმის“ შექმნის მიზნები, ამოცანები, სამომავლო საქმიანობა და შემდგომი თანამშრომლობის გზების დასახვა“ 09 ივნისი, 2021 წელი.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქ-მა თეა ახვლედიანმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ სამინისტროს აპარატის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება „საკონსულტაციო პლატფორმის“ შექმნის შესახებ, რომლის მიზანს წარმოადგენს ფართო საზოგადოების ჩართულობა მათი მოსაზრებების, ხედვებისა და წინადადებების ადრეულ ეტაპზე მოსმენა და გაზიარება.

 შეხვედრის მუშაობაში მონაწილეობდა „მეწარმე ქალთა ფონდი“-ს წარმომადგენელი.


 

ფორუმი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი გაიმართა 21მაისს ქუთაისში სასტუმრო „მეფე დავითში“ „მეწარმე ქალთა ფონდის“ ორგანიზებით.

შეხვედრაში მონაწილეობდა 8 მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების 16 ორგანიზაცია. ფორუმის თემას წარმოადგენდა: „ გამოვლენილი საჭიროებები ადგილობრივი მოსახლეობის ცვლილებები და გამოწვევები.“

მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა პროექტის: „გურიის,  იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო ორგანიზაციათა  საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის საგზაო რუქის მონიტორინგისათვის“ ფარგლებში 8 მუნიციპალიეტში (ხონი, ვანი, ბაღდათი, თერჯოლა, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ცაგერი, ამბროლაური)  ჩატარებული კვლევის შედეგები და დაძლეული გამოწვევები გაეზიარებინათ ერთმანეთისათვის.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე, ახორციელებენ: კულტურულჰუმანიტარული ფონდისოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირისპექტრიდა მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

ტრენინგი

2021 წლის 21 მაისს მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით  სასტუმროში „მეფე დავითი“ ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ ფართო სამოქალაქო საზოგადოების  მონაწილეობით რეგიონალური საჭიროებების შეფასება-ადგილობრივ დონეზე საგზაო რუკის (PAR) რეალიზაციისათვის“  პროექტის „გურიის,  იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო ორგანიზაციათა  საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის საგზაო რუქის მონიტორინგისათვის “ ფარგლებში.

ტრენინგს ესწრებოდა 35  ადამიანი  4 რეგიონიდან (იმერეთი, გურია და რაჭა-ლეჩხუმი). ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ ნაწილს სამიზნე ჯგუფების საჭიროებების კვლევისათვის, (გამჭირვალობა, ეფექტიანობა, ინკლუზიურობა)  ასევე  პრაქტიკულ სამუშაოებს კვლევის კითხვარების შემუშავებისა და სამუშაო ვერსიების განხილვისათვის, ასევე პირველადი ანგარიშების დამუშავება, ძირითადი მიგნებებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ფოკუს-ჯგუფებისა და  ჩაღრმავებული ინტერვიუების  ჩატარების მეთოდებს.


 

პროექტსპარტნიორულსაწყისებზე, ახორციელებენ: კულტურულჰუმანიტარულიფონდისოხუმი“ (წამყვანიორგანიზაცია), იმერეთისმხარისმეცნიერთაკავშირისპექტრიდამეწარმექალთაფონდი, ევროკავშირისფინანსურიმხარდაჭერით.

ამბროლაური2021 წლის 13 მაისს  მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ამბროლაურის რეგიონში პროექტის : „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-  ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით”ფარგლებში.

 შეხვედრა ჩატარდა ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების:   რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური  ჰაბის-ფონდ „აფხაზინტერკონტის“,  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს-ცენტრის წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე   განხილულიქნა მოსახლეობის საჭიროებების კვლევის საკითხებზე  შესასრულებელი სამუშაოები(ანკეტირება, ჩაღრმავებული ინტერვიუები, ფოკუს-ჯგუფები), ასევე შეთანხმებულიქნა მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული პროექტების განხორციელების გეგმა-გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე, ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

ცაგერი2021 წლის 14 მაისს  მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ცაგერის  რეგიონში პროექტის : „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-  ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით”ფარგლებში.

 შეხვედრა ჩატარდა ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების:  „აქტიური მოქალაქე -ანგარიშვალდებული ხელისუფლება“  და“ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“  წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე   განხილულიქნა მოსახლეობის საჭიროებების კვლევის საკითხებზე  შესასრულებელი სამუშაოები(ანკეტირება, ჩაღრმავებული ინტერვიუები, ფოკუს-ჯგუფები), ასევე შეთანხმებულიქნა მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული პროექტების განხორციელების გეგმა-გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე, ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

 

2021 წლის 28 აპრილს, ცაგერში, საკრებულოს  დარბაზში „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“ , „აქტიური მოქალაქე -ანგარიშვალდებული ხელისუფლების“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ წარმომადგენლების მიერ ჩატარდა მრგვალი მაგიდა – თემაზე: „ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“.  შეხვედრის ფასილიტატორმა – მარინე სვანიძემ,  დამსწრე საზოგადოებას გააცნო, გამომსვლელთა მოხსენების თემატიკა, დღის წესრიგი, ისაუბრა პროექტის მიზნებსა და შედეგებზე.

  • ცაგერის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია – გააკეთა მზევინარ ლიპარტელიანმა,
  • ინფორმაცია „სამუშაო ჯგუფზე“ სტრუქტურა, აქტივობა,  შედეგები – ისაუბრა მირზა  ქომეთიანმა,
  • მუნიციპალიტეტის ხედვები კვლევაში გამოკვეთილი პრობლემების დასაძლევად – ისაუბრა გოჩა მეგრელმა.

შეხვედრას ესწრებოდა არასამთავრობო სექტორის, ცაგერის მერიის და საკრებულოს, მასმედიის, აქტიური საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე წარმომადგენლები.

შეხვედრა საქმიანი აღმოჩნდა დამსწრე საზოგადოებისთვის, რამაც აქტიური და საინტერესო დისკუსია გამოიწვია, მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა ზურაბ ხეცურიანმა, საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე ალუდა თუთისანმა, მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელმა  მამუკა ლეთოდიანმა, პროეტს დადებითი შეფასება მისცა და ყურადღება გაამახვილეს მისი შესრულების აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე, დაისახა სამომავლო გეგმები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

 სუბ-გრანტების ფარგლებში შესასრულებები საქმიანობების განხილვა და პანდემიის შესაბამისი რეგულაციების დაცვით განხორციელების სტრატეგიის, გეგმა-გრაფიკის შემუშავება.

 მრგვალი მაგიდის საკითხების გაცნობა, შეთანხმება გამომსვლელებთან, ფასილიტატორის შერჩევა.

 მესამე მონიტორინგის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების გაცნობა და სამომავლო მიზნების დასახვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან.

ეს ის საკითხებია, რომელიც 23 და 26 აპრილს „მეწარმე ქალთა ფონდის“,  ცაგერსა და ამბროლაურში მომუშავე პარტნიორი ორგანიზაციების, ადგილობრი ხელისუფლების  წარმომადგენლებთან ერთად  იქნა განხილული.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


 

30.03.21  მეწარმე ქალთა ფონდის ორგანიზებით ტელეკომპანია „რიონში“ შედგა გადაცემა  პროექტის „გურიის,  იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო ორგანიზაციათა  საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის საგზაო რუქის მონიტორინგისათვის “ ფარგლებში.

TV გადაცემის მიზანს წარმოადგენდა სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირების გაფართოება პროექტის შედეგებზე და მიღებული გამოცდილების გაზიარება.

 გადაცემაში მონაწილეობდნენ კულტურულ -ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, (წამყვანი ორგანიზაცია, იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი. ასევე რეგიონალური პარტნიორობის წარმომადგენლები იმერეთის, გურიის და რაჭა-ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტებიდან.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

 

 


 

 

4132რა  შედეგები გამოვლინდა მესამე მონიტორინგის დროს,  როგორია თვითმმართველობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები გამჭვირვალობის, ეფექტიანობისა და ინკლუზიურობის თვალსაზრისით? რამდენად ეფექტურია „სამუშაო ჯგუფების“  საქმიანობა?  რა პროექტები განხორციელდება  დაფინანსების შემთხვევაში ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან ცაგერსა და ამბროლაურში საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშესაწყობად?  ამ და სხვა საკითხებზე „მეწარმე ქალთა ფონდმა“  ცეგერსა და ამბროლაურში 23-24 მარტს შეხვედრა  ჩაატრა.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის#გურიის, #იმერეთისა და #რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების #საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნითფარგლებში.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე ახორციელებენ: კულტურულჰუმანიტარული ფონდისოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირისპექტრიდა მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით

 


 

მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ გრძელდება მუშაობა პროექტზე  “იგპ და საქართველოს კონფლიქტით  დაზარალებული მოსახლეობის მედეგობის ამაღლება  კოვიდ-19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ.“

ჩატარდა პროექტის მონიტორინგი წყალტუბოს, ცაგერის  და ამბროლაურის  რეგიონებში. მონიტორინგი ძირითადად მოიცავდა  რეგიონების არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ  შემუშავებული მინი პროექტების განხორციელების შესაბამისად  გადაცემული სამედიცინო საშუალებების  მდგომარეობის შესწავლას,  ბენეფიციარების მომსახურებას  და მათ უკუკავშირს.  როგორც მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა,  სამივე რეგიონში  პროექტი ხორციელდება  გეგმის შესაბამისად,  ბენეფიციარებმა აღნიშნეს, რომ  მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია  ასეთი სახის მომსახურება,  განსაკუთრებით კოვიდის გავრცელებისა და შემდგომ პერიოდში, რადგან  გადმოცემული სამედიცინო საშუალებები (წნევისა და შაქრის საზომი აპარატი, სატურაციის აპარატი, სადეზინფექციო საშუალებები  და პირველადი მოხმარების წამლები ) ხელმისაწვდომია  და თანაც ყოველგვარი საფასურის გარეშე.

 პროექტი  შემუშავებულია იგპ  ქალთა ასოციაცია „თანხმობას“ მიერ, იმერეთის , რაჭა-ლეჩხუმის  და ქვემო სვანეთის რეგიონებში პროექტს ახორციელებს მეწარმე ქალთა ფონდი.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ დაკვეთით მომზადდა ვიდეორგოლი საინფორმაციო სააგენტო „აქტორი“ შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ, პროექტის: „მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების ხელშეწყობა“ ფარგლებში.
პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მიერ, ევროკავშირის დაფინანსებით.


new logo

„მეწარმე ქალთა ფონდის“ ორგანიზებით მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცათ შესაძლებლობა როგორც ადგილზე, ასევე დისტანციურად, ონლაინ ფორმატში, გასაუბრებოდნენ ექიმს და მათთვის საჭირო შეკითხვებზე მიეღოთ პასუხი.

როგორ დავიცვათ თავი Covid-19 ვირუსისაგან, რა ცვლილებებს იწვევს ის ადამინის ორგანიზმში? რამდენად მნიშვნელოვანია დროული მიმართვა ექიმთან, რა უნდა ვიცოდეთ   და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება კოვიდინფიცირების შემთხვევაში? რა კვლევები უნდა ჩავიტაროთ? როგორ უნდა ვიკვებოთ? ამ და სხვა კითხვებს პროექტის: „მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების  ხელშეწყობა“ ფარგლებში მოწვეული ექიმ-ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია პასუხობდა.

ასევე ბატონმა არჩილმა  დახმარება გაუწია შეხვედრაზე დამსწრე მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს მიეღოთ კონსულტაცია მათი საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაბამისი პროფილის ექიმებისგან.

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

ანკეტირების შედეგად  გამოკითხულ, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 100 მრავალშვილიან ოჯახს „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ შემუშავებული პროექტის„მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების  ხელშეწყობა“ფარგლებში ჰუმანიტარული დახმარება-ჰიგიენური და სადეზინფექციო საშუალებები ურიგდებათ.

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ;


 

2021 წლის 13 თებერვალს  „მეწარმე ქალთა ფონდის“ ინიციატივითა და ორგანიზებით,  პროექტის: „მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების ხელშეწყობა“ ფარგლებში, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მრავალშვილიანი ოჯახების წევრების, საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე, Covid –19 ვირუსით გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენის გამოვლენა, მათი მდგრადობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა,  განხორცილდა 2 შეხვედრა-ტრენინგი მრავალშვილიანი ოჯახების კოვიდ პანდემიით გამოწვეული სტრესის მენეჯმენტისათვის ფსიქოლოგიური დახმარებისა და ფსიქოლოგიური სწავლების მიზმით.

ტრენინგს ფასილიტირებას უწევდა ფსიქოლოგი–ფსიქოთერაპევტი თათა კალანდაძე.

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

10-11.05. 21 საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა ცაგერსა და ამბროლაურში, მომუშავე   პარტნიორი ორგანიზაციების და ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებების წარმომადგენლებთან,  სადაც განხილული იქნა პროექტის:  #გურიის, #იმერეთისა და #რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით  ფარგლებში  დაგეგმილი მესამე მონიტორინგის კითხვარი,  განისაზღვრა  რესპოდენტები. გამოიკვეთა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში გამჭირვალობის, ეფექტიანობისა და ინკლუზიურობის კუთხით დღის წესრიგში მდგარი დასაძლევი გამოწვევები, რომელზედაც  სუბ-გრანტების ფარგლებში შემუშავდება მინი პროექტები ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის მიერ.

პროექტს პარტნიორულ საწყისებზე, ახორციელებენ: კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია), იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.


new logo

პროექტის „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მდგრადობის ამაღლება, COVID – 19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ ფარგლებში იგპ ქალთა ასოციოაცია „თანხმობა“ და მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ პარტნიორულ საწყისებზე განხორციელდა ადგილობრივ რეგიონალურ – ცაგერისა და ამბროლაურში „სამუშაო ჯგუფების“ მიერ შემუშავებული პროექტების რეალიზაციის ფარგლებში  – შესაბამისი საჭირო ინვენტარისა და პირველადი საჭიროებების წამლების შესყიდვა და გაცემა.

  • ცაგერი – ა.წ. 10 თებერვალს მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენლობის მიერ გადაეცა „ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრი“ (მ. სვანიძე)

შემდეგი პროდუქცია:

  • სატურაციის (სისხლში ჟანგბადის საზომი) აპარატი, წნევის საზომი აპარატი, შაქრის საზომი აპარატი, დისტანციური ელ. თერმომეტრი, ბახილები, სამედიცინო ხელთათმანები და ხალათები, საინტაიზერი, დეზობარიერი, სადეზინფექციო ხსნარები, დისპენსერი, სველი სალფეთკები, პირველადი მოხმარების წამლები.
  • ამბროლაური – ა.წ. 11 თებერვალს მეწარმე ქალთა ფონსი წარმომადგენლების მიერ გადაეცა „ამბროლაურის შშმ და სსსმ პირების დღის ცენტრი“ (ნ. სოხაძე).

შემდეგი ოპროდუქცია:

  • დეზობარიერი, დისპენსერი, სადეზინფექციო ხსნარები, ნიტროლის ხელთათმანები, სველი სალფეთკები, შაქრის საზომი აპარატი, წნევის ელექტროსაზომი, სამედიცინო პირბადე, ინგალატორი, საინტაიზერი, სველი სალფეთკები.


new logo

მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ, პროექტის ფარგლებში  „მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების  ხელშეწყობა“, გამოიცა  COVID-19  ვირუსისაგან თავდაცვისათვის საინფორმაციო-შემეცნებითი კალენდარი, რომელიც ეტაპობრივად დარიგდება ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებში,  ქუთაისში მცხოვრებ და რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებში.

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მიერ და დაფინანსებულია ევროკავშირის.

12


 

„მეწარმე ქალთა ფონდის“  დაკვეთით მომზადდა ვიდეორგოლი  საინფორმაციო სააგენტო  „აქტორი“ შემოქმედებითი  ჯგუფის მიერ, პროექტის: „მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგრადობის და უსაფრთხოების  ხელშეწყობა“ ფარგლებში.

პროექტი მხარდაჭერილია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მიერ,  ევროკავშირის  დაფინანსებით.