სიახლე

ambrolauriრაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონული ჰაბის ორგანიზებით, 2020 წლის 3 აგვისტო, ქ. ამბროლაურში ფონდი “აფხაზინტერკონტის” ოფისში გაიმართა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, პროექტის – #გურიის, #იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი, საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“- ფარგლებში.

“მეწარმე ქალთა ფონდის“ პარტიონიორი ორგანიზაციების, “რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ჰაბის, ფონდი „აფხაზინტერკონტის“ და “რაჭა -ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის” წარმომადგენლების ორგანიზებით შეიქმნა 12 წევრიანი „სამუშაო ჯგუფი“.

“სამუშაო ჯგუფში“ შედიან, როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე მერიის, საკრებულოს და მედიის წარმომადგენლები.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ (წამყვანი ორგანიზაცია) , იმერეთის მეცნიერთა კავშირი “სპექტრის“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ.


 

2020 წლის 27.07.20 – 04.08.20 მეწარმე ქალთა ფონდის ოფისში ჩატარდა პროექტ „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპის – მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამაში  გამარჯვებული ბენეფიციარებისათვის (მეორე ეტაპი-IV-V-VI ციკლის კურსდამთავრებულები) შეძენილი მატერიალური რესურსების საკუთრებაში გადაცემა. სულ დაფინანსდა 9 პროექტი (5-ინდივიდუალური, 4- ჯგუფური).

მქფ-ს ხელმძღვანელმა-პროექტის  კოორდინატორმა მერი გელაშვილმა აღნიშნა:  „პროექტი მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ კანონთან კონფლიქტში  მყოფ ბენეფიციარებს და მათ  ოჯახის წევრებს  მიეცათ შესაძლებლობა განეხორციელებინათ ბიზნეს-საქმიანობა, გაეუმჯობესებინათ  ეკონომიური მდგომარეობა და მოეხდინათ რესოციალიზაცია საზოგადოებაში“.

მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ შესრულებულმა მონიტორინგმა (მარტი- აპრილის თვეში – ონლაინ რეჟიმი, აგვისტოს თვეში – ადგილზე  ბიზნეს საქმიანობის შემოწმება)  გვიჩვენა, რომ  9-ვე პროექტი მუშაობდა  როგორც კოვიდ-19-ის გავრცელების პერიოდში, ასევე ამჟამადაც წარმატებით ახორციელებენ თავიანთ ბიზნეს საქმიანობას.

მეწარმე ქალთა ფონდი უსურვებს შემდგომ წარმატებებს ყველა დაფინანსებულ ბენეფიციარებს თავიანთი ბიზნესის განხორციელების საქმეში.


 

#ეს „მეწარმე ქალთა ფონდია“
#პროექტი:“ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით.“
#დაფინანსებულია – „ქ. ქუთაისის მერიის მიერ.

2020 წლის 31.07.20 -1.08.20- 2.08.20-ში  დისტანციურად, ზუმის ფორმატში   ანკეტირების შედეგად შერჩეულ 35 მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელს 3 დღიანი ტრენინგი ჩაუტარდა „მცირე ბიზნესის საფუძვლებში“, რაც  სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყება-გაფართოების  თვალსაზრისით საჭირო უნარ-ჩვევების  განვითარებას შეუწყობს ხელს.
 ბიზნეს იდეის ავტორები ბიზნეს-გეგმის წარმოდგენამდე კონსულტაციებს გაივლიან კვალიფიციურ ტრენერთან  ელგუჯა დეისაძესთან.

ბიზნეს-განაცხადის  წარდგენის თარიღად განისაზღვრა 10აგვისტო.


 

ბროშურა


 

„გურიის, იმერეთისა და რაჭა – ლეჩხუმის სამოქალაქო ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“-  ა.წ. 20 ივლისს   „მეწარმე ქალთა ფონდის“ ორგანიზებით TV „რიონის“ ეთერში გაშუქდა 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში (ხონი, თერჯოლა, ვანი, ბაღდათი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ამბროლაური, ცაგერი) ჩატარებული ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის შედეგები, სამუშაო ჯგუფების ფორმირება და ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული მცირე გრანტების ფორმატში ჩატარებული სამუშაოები.

გადაცემაში მონაწილეობას იღებდნენ: ფონდი „სოხუმის“, იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“, „მეწარმე ქალთა ფონდის“, გურიის , იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები.

პროექტი ფინანსურად მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს: კულტურულ – ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (წამყვანი ორგანიზაცია),  იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და მეწარმე ქალთა ფონდი.


 

2020 წლის მაისიდან „მეწარმე ქალთა ფონდი“ ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანადაფინანსებით ახორციელებს პროექტს: „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“.  

პროექტის შესახებ სატელეფონო კომუნიკაციით ინფორმაცია მიეწოდა ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 544 მრავალშვილიან (4 და მეტი შვილი) ოჯახს.

ორგანიზაციაში  მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენელთა განაცხადების მიღება, მიმდინარეობდა 9ივნისდან – 20ივლისის ჩათვლით, ამ ეტაპისთვის შემოსულია 54 განაცხადი.

ბიზნეს იდეების შერჩევასთან  დაკავშირებული ინფორმაციები მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებს ეცნობებათ არაუგვიანეს 27ივლისისა.


 

16 ივლისს,  “მეწარმე ქალთა ფონდის“ პარტნიორი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია   აქტიური მოქალაქე-ანგარიშვალდებული ხელისუფლება ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქვეგრანტით მხარდაჭერილი პროექტის „ცაგერის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კომპეტენციის ამაღლება საჯარო მმართველობის რეფორმის ეფეტქურად განხორციელებისათვის“  ფარგლებში ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: „საჯარო მმართველობის რეფორმის(PAR) დოკუმენტის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობის ელექტრონული სერვისების ეფექტიანობის გაუმჯობესების, მოქალაქეთა ჩართულობის  გაზრდის მექანიზმების განსაზღვრა“.

ტრენინგს ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებული და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლები- 29ადამიანი: მათ შორის 11-მერია; 15-საკრებულო;  3-არასამთავრობო.

ტრენინგი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას საჯარო მმართველობის რეფორმაზე, რომელიც ეფექტიანი, გამჭვირვალე ინკლუზიური მმართველობის  დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს.

საპროექტო განაცხადი მომზადდა პროექტის „#გურიის, #იმერეთისადა#რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმის სახელმწიფო მმართველობისრეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.


 

მეწარმე ქალთა ფონდი აგრძელებს  მუშაობას პროექტზე „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მდგრადობის ამაღლება COVID-19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ  და სრულდება წამყვან ორგანიზაცია იგპ ასოციაციასთან „თანხმობა“ -პარტნიორულ საწყისებზე.

07.07.20 –  ჩატარდა შეხვედრა ცაგერში ა/ო „ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრი“, შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ცაგერის მუნიციპალიტეტში საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელიც იქნება ძირითადი საყრდენი  პროექტის მსვლელობის პერიოდში. შერჩეულ იქნა საინიციატივო ჯგუფი 5 ადამიანის შემადგენლობით.

07.07.20 – ჩატარდა  შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში მერიის ადმინისტრაციული  სამსახურის უფროსთან  ბატონ ზურაბ ხეცურიანთან, რომელიც გაეცნო  პროექტის შინაარს და გამოთქვა მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის.

ბატონ ზურაბ ხეცურიანს გადაეცა მოსახლეობაში COVID-19 ვირუსით გამოწვეული პრობლემების  სწრაფი მოკვლევის კითხვარის ნიმუში, რომლის მიხედვით ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ცაგერის  33 რესპოდენტის გამოკითხვა.


მეწარმე ქალთა ფონდი აგრძელებს  მუშაობას პროექტზე „იგპ და საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მდგრადობის ამაღლება COVID-19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ  და სრულდება წამყვან ორგანიზაცია იგპ ასოციაციასთან „თანხმობა“ -პარტნიორულ საწყისებზე.

08.07.20 –  ჩატარდა შეხვედრა ამბროლაურში,  რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალურ ჰაბში – „აფხაზინტერკონტი“, შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელიც იქნება ძირითადი საყრდენი  პროექტის მსვლელობის პერიოდში. შერჩეულ იქნა საინიციატივო ჯგუფი 5 ადამიანის შემადგენლობით.

08.07.20 – ჩატარდა  შეხვედრა ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული  სამსახურის უფროსთან  ქალბატონ ინეზა ბანძელაძესთან, რომელიც გაეცნო  პროექტის შინაარს და გამოთქვა მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის.

ქალბატონ ინეზა ბანძელაძეს გადაეცა მოსახლეობაში COVID-19 ვირუსით გამოწვეული პრობლემების  სწრაფი მოკვლევის კითხვარის ნიმუში, რომლის მიხედვით ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ცაგერის  31 რესპოდენტის გამოკითხვა.


 

ao tanxmoba

მეწარმე ქალთა ფონდი

გრძელდება მუშაობა პროექტზე:  „ იგპ და საქართველოს  კონფლიქტით  დაზარალებული მოსახლეობის  მდგრადობის ამაღლება, COVID-19 -ით გამოწვეული კრიზისული  პერიოდის  შემდგომ“.  პროექტი სრულდება  წამყვან ორგანიზაცია  იგპ ასოციაციასთან „თანხმობა“-პარტნიორულ საწყისებზე. ( პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ)                                

მეწარმე ქალთა ფონდი პროექტს  ახორციელებს   რაჭა-ლეჩხუმისა  (ამბროლაური, ცაგერი) (ამბროლაური, ცაგერი)  და იმერეთის რეგიონში (წყალტუბო). მიზნობრივ რეგიონებში გამოიკითხა  „სწრაფი მოკვლევის“ მეთოდით  100-ზე მეტი რესპოდენტი  COVID-19 ვირუსით გამოწვეული პრობლემების გამოსავლენად.

 აქედან: -ამბროლაური – 31 რესპოდენტი,

               –  ცაგერი            – 33 რესპოდენტი ,

              – წყალტუბო       -40 რესპოდენტი    

სტუმარი მეწარმე ქალთა ფონდში

ა.წ. 26 ივნისს მეწარმე ქალთა ფონდს ესტუმრა ბატონი – გერჰარდ შაუმბერგერი (ავსტრიის განვითარების სააგენტოს დირექტორი); როგორც ავსტრიის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი თანადამფინანსებელი პროექტისა „ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (პროექტის მთავარი დამფინანსებელი EU) ბატონი  გერჰარდ შაუმბერგერი შეხვდა იმერეთის რეგიონში პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციის თანამშრომლებს:   მ. გელაშვილს, ნ. ნაჭყებიას; შეხვედრაში აგრეთვე მონაწილეობას ღებულობდა პროექტის წამყვანი ორგანიზაციის – ასოციაცია “თანხმობის“ წარმომადგენელი – პროექტის რეგიონალური მენეჯერი ნ. გოგოხია.

შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს არა მარტო პროექტის მიმდინარეობა და მიღწეული შედეგები, არამედ თუ რა ცვლილება მოახდინა ამ პროექტმა ბენეფიციარებზე და როგორ შეცვალა მათი ცხოვრება.

შეხვედრის ბოლოს სტუმარმა და პროექტის შემსრულებლებმა მოინახულეს პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი, გამარჯვებული მატერიალური მხარდაჭერის პროგრამის შ. გოგოლაშვილის „სამუშაო ადგილი“ – ეს იყო მთავარი პასუხი თუ როგორ შეცვალა პროექტმა ერთ-ერთი  ადამიანის ცხოვრება.


 

es saerto logo

სურათი შ. გოგოლაშვილი

24. 06. 2020 წელს „მეწარმე ქალთა ფონდმა“ ( თავმჯდომარე მერი გელაშვილი) საჩუქრად გადასცა  კომპიუტერი LENOVO პროექტ „ნაბიჯ- ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ კომპიუტერული გრაფიკოსის სპეციალობით კურსდამთავრებულ და პროექტის მატერიალური მხარდაჭერის  პროგრამით დაფინანსებულ    წარმატებულ ბენეფიციარს – შოთა გოგოლაშვილს თავისი  ბიზნესისი გაფართოებისათვის.

მეწარმე ქალთა ფონდი უსურვებს წარმატებებს შოთა გოგოლაშვილს ბიზნესის განვითარებაში.

 

 

 

 

 

 


ao tanxmoba

მეწარმე ქალთა ფონდმა მუშაობა დაიწყო  პროექტზე  „ იგპ და საქართველოს  კონფლიქტით დაზარებული  მოსახლეობის მდგრადობის ამაღლება  COVID -19 ვირუსით გამოწვეული კრიზისული პერიოდის შემდგომ”.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და  წამყვანი შემსრულებელი ორგანიზაციაა იგპ ასოციაცია „თანხმობა“ ,  ხოლო  მეწარმე ქალთა ფონდი  ამ პროექტს ახორციელებს   იმერეთში ( წყალტუბო),   ლეჩხუმსა (ცაგერი)  და  რაჭაში  (ამბროლაური) პარტნიორულ საწყისებზე.

 17.06.20  ცაგერის მუნიციპალიტეტში   ჩატარდა  შეხვედრა  ა/ო „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და  თანასწორობის ცენტრის წარმომადგენელთან  ქალბატონ  მარინე სვანიძესთან, რომელიც იქნება  პროექტის შემსრულებელი  ცაგერში.

18.06.20   ჩატარდა  შეხვედრა  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში  , სადაც ამ პროექტზე იმუშავებს   ამბროლაურის რეგიონალური ჰაბი- „აფხაზინტერკონტის“ წარმომადგენელი ივეტა თვალჭრელიძე.

19.06. 20  ჩატარდა  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში  შეხვედრა, სადაც ამ პროექტზე იმუშავებს  ა/ო   -ქალთა ასოციაცია  „ვაკეთოთ ერთად“  თანამშრომელი ლორეტა გაგილაძე. 

სამივე რეგიონის წარმომადგენლებს   მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის შესახებ  და გადაეცათ სწრაფი მოკვლევის კითხვარები   შესავსებად.


სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ამბროლაურში

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პროექტის: #გურიის#იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში: „მეწარმე ქალთა ფონდის“ პარტიონიორმა ორგანიზაციებმა: “რაჭა -ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის  თვითმმართველობის რესურს ცენტრი” და „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი-„აფხაზინტერკონტის“ წარმომადგენლებმა 12 წევრიანი „სამუშაო ჯგუფის“ შექმნა.  „სამუშაო ჯგუფში“ შედიან როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ასევე  მერიის, საკრებულოს და მასმედიის წარმომადგენლები.

18 ივნისს „მეწარმე ქალთა ფონდის“ ჩართულობით პირევლი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ამბროლაურში, სადაც დამტკიცდა „სამუშაო ჯგუფის“ შემადგენლობა. შეხვედრაზე  „სამუშაო ჯგუფის“ წევრები გაეცნენ დებულებას, სამუშაო სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმა-გრაფიკს. „სამუშაო ჯგუფი“ ხელს შეუწყობს საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებით განხორციელებას ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში.

 პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კულტურულ ჰუმანიტარული  ფონდი „სოხუმის“  (წამყვანი ორგანიზაცია) , იმერეთის მეცნიერთა კავშირი “სპექტრის“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ.


სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ცაგერში

პროექტის „#გურიის#იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში : – „მეწარმე ქალთა ფონდის“ პარტიონიორი ორგანიზაციების: “ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“ და „აქტიური მოქალაქე-ანგარიშვალდებული ხელისუფლების“ წარმომადგენლების  მიერ ცაგერში  შეირჩა 14 კაციანი „სამუშაო ჯგუფი“,  რომელშიც შედიან ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მერიის,  საკრებულოს, ადგილობრივი სსო-ების, მასმედიის და აქტიური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე პირები.

17 ივნისს პირველი სამუშაო  შეხვედრა გაიმართა „მეწარმე ქალთა ფონდის“ თანამშრომელთა ჩართულობით ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სადაც დამტკიცდა „სამუშაო ჯგუფის“ შემადგენლობა. შეხვედრაზე  „სამუშაო ჯგუფის“ წევრები გაეცნენ დებულებას, სამუშაო სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმა-გრაფიკს.

 პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდი  „სოხუმის“  (წამყვანი ორგანიზაცია) , იმერეთის მეცნიერთა კავშირი“სპექტრის“ და „მეწარმე ქალთა ფონდის“ მიერ.


 

101566856_717533029005828_449982619795324928_n„მეწარმე ქალთა ფონდს“ 2020 წლის მაისიდან მერიის პროგრამებზე მომუშავე კომისიის გადაწყვეტილებით მიეცა შესაძლეობლობა, უკვე მეორედ, განახორციელოს პროექტი  ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიკური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად, რომელიც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-სოციალურ საკითხთა სამსახურის თანადაფინანსებით შესრულდება.

პროექტი: „ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით“ მიზნად ისახავს: – ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყებას ან არსებულის გაფართოება – გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობას, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს დასაქმებას, სოციალურ-ეკონომიკური ფონისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი ქ.ქუთაისს მერიასა და მეწარმე ქალთა ფონდს შორის.


 

„მეწარმე ქალთა ფონდის“  პარტნიორ სსო-ების  წარმომადგენლებს  ამბროლაურისა და ცაგერის    მუნიციპალიტეტში, პროექტის:-  „#გურიის#იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ფარგლებში ჩაუტარდათ ონლაინ-რეჟიმში შეხვედრა.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ფოკუს-ჯგუფების შედეგების განხილვა და ანალიზი, შეხვედრისას ასევე  გამახვილდა ყურადღება  მათ მიერ შემუშავებული და წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების გეგმებზე, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სამუშაო ჯგუფების ფორმირების საკითხებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ფონდი „სოხუმის“ (წამყვანი ორგანიზცია), „მეწარმე ქალთა ფონდის“ და იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ პარტნიორობით.


 

პროექტის „#გურიის#იმერეთისა და #რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით” ფარგლებში  „მეწარმე ქალთა ფონდის“ წარმომადგენლებმა ადგილობრივმა სსო-ებმა ამბროლაუსა  და ცაგერში  დაასრულა ფოკუს-ჯგუფებთან მუშაობა ადგილობრივი  საჭიროებების შესწავლის მიზნით.

ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, მთავრობის ყველა რეკომენდაციის დაცვით,  მუშაობა ჯგუფებთან ჩატარდა დისტანციურად, ონლაინ ფორმატში, სულ ჩატრარებულია 8 ფოკუს-ჯგუფი.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ფონდი „სოხუმის“ (წამყვანი ორგანიზცია), „მეწარმე ქალთა ფონდის“ და იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ პარტნიორობით


მეწარმე ქალთა ფონდი

ნაბიჯ – ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“

წარმატებული პროექტის წარმატებული ბენეფიციარები

  

მიუხედავად ქვეყანაში გავრცელებული Covid – 19 ვირუსის და მასთან დაკავშირებული კარანტინის, მეწარმე ქალთა ფონდის მიერ იმერეთის რეგიონში (ონლაინ რეჟიმში) ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 17 პროექტიდან შეუფერხებლად და დიდი დანაკარგის გარეშე მუშაობს 10 პროექტი.

 

მქფ დიდი სიხარულით წარმოგიდგენთ მათ:

FWE presents them with great pleasure:

 

  1. „რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება“ (ნ. ბელთაძე, მ. ხურციძე).

მესაქონლეობა- ნ. ბელთაძე, მ. ხურციძესაქმიანობას აწარმოებენ წყალტუბოს რ-ნი სოფ. თერნალში.

პროექტის ფარგლებში გადაეცა 6 ძროხა; ამ პერიოდისთვის ნამატმა შეადგინა 10 ხბო. პროდუქციას აწარმოებს და რეალიზებას უკეთებს შეუფერხებლად.

 

 

 

 

  1. „მარწყვის და ჟოლოს მოყვანა“ (თ. კაკაჩია).

მარწყვის სათბური თ.კაკაჩიაბიზნესს აწარმოებს ხონში, ამჟამად მარწყვის და მარწყვის ნერგების გაყიდვით იღებს შემოსავალს.

 

 

 

 

 

 

 

  1. „მეფრინველეობა“ (მ. მინდელი)

პრ. 675 K0003 მამუკა მინდელი დანართი 1 პრ.675 K0003 მამუკა მინდელი დანართი 2ბიზნეს აწარმოებს ტყიბულში. აქვს შინაური ფრინველის (ქათმების და იხვების) მცირე ფერმა, სადაც ზრდის შესყიდულ წიწილებს და იხვის ჭუკებს, შემდგომ აწარმოებს მათ რეალიზაციას.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. „მესაქონლეობა – რძისა და რძის პროსუქციის წარმოება – რეალიზება“ (მ. მაისურაძე, მ. მაისურაძე).

პრ. #675 დანართი1 K0007 მურთაზ მაისურაძე, მურმან მაისურაძესაქმიანობას ეწევიან ხონის რ-ნი, სოფ. ღვედში. პროექტის ფარგლებში შესყიდული იყო 6 ძროხა, ნამატმა შეადგინა 2 ხბო. აწარმოებს ყოველდღიურად 23-25 ლიტრ რძეს, რომლისგან აწარმოებს ყველს.

 

 

 

 

 

 

  1. „ქიმწმენდა“ (ო. ბურლაკოვი, ე. ტოროტაძე)

ო. ბურლაკოვი,ე. ტოროტაძე ო.ბურლაკოვი, ე. ტოროტაძესაქმიანობას ეწევიან ქ. ქუთაისში. პროექტით დაფინანსებულია წარმოებისთვის საჭირო მანქანა  – დანადგარები.

თავდაპირველად აწარმოებდა ქიმწმენდას გამოძახებით. ვირუსის გავრცელების პერიოდში აითვისა სადეზინფექციო საქმიანობა; შემოსავალი არ არის როგორც ადრე, მაგრამ მაინც კმაყოფილები არიან.

 

 

 

 

  1. ბოსტნეული კულტურის მოყვანა“ (ბ. ქუთათელაძე).

გიორგი ქუთათელაძესაქმიანობას ეწევა წყალტუბოს რ-ნ სოფ. ჩუნეში.

პროექტი დაფინანსებული იყო სათბურის გასამართად საჭირო მასალებით და მისაბმელი ტრაქტორით.

ამჟამად აქვს გამართული სათბური, სადაც მოჰყავს ბოსტნეული კულტურა (კიტრი, პომიდორი) გარდა ამისა აწარმოებს მომსახურეობას ტრაქტორით.

ჯერ-ჯერობით შემოსავალი აქვს მხოლოდ ტრაქტორის მომსახურეობით, მაგრამ პერსპექტივაში მოყვანილი ბოსტნეულის რეალიზაციით ელოდება შემოსავალს. 

 

 

 

 

  1. „მეფუტკრეობა“ (ლ. ტყეშელაშვილი)

პრ.#675 დანართი 1 K0004 ლაშა ტყეშელაშვილი სურ.4საქმიანობას აწარმოებს ვანში, სოფ. დიხახშოში. ჰყავს ფუტკრის 10 ოჯახი. სკა კარგ მდგომარეობაშია და ელოდება შემოსავალს არანაკლებ 180 კგ-მდე თაფლისა, გარდა ამისა ოჯახების დაყოფით და მათი რეალიზებით, აგრეთვე სხვა თანმდევი პროდუქტის დამატებით ექნება შემოსავალი.

 

 

 

 

  1. „ლითონის ნაწარმის დამზადება“ (თ. ჩაჩუა)

დანართი# 2 K0001 თემურ ჩაჩუა სურ.3 რეალიზებული პროდუქციასაქმიანობას აწარმოებს ქ. ქუთაისში. მართალია ვირუსის გავრცელებამ ხელი შეუშალა საქმიანობაში, მაგრამ მაინც ახერხებს ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ პროდუქციის დამზადება – გაყიდვას.

 

 

 

 

  1. „პოლიგრაფიული დანადგარებით სარეკლადმო მომსახურეობა“ (შ. გოგოლაშვილი, რ. გოგოლაშვილი).

შ.გოგოლაშვილი K0002 დანართი #2 სურ.4საქმიანობას აწარმოებს ქუთაისში. მიუხედავად იმისა, რომ შეკვეთებმა იკლო იმ პროდუქტებზე, რომელიც იყო პროექტით გათვალისწინებული, შემსრულებელბის მიერ იქნა ათვისებული მოთხოვნილი პროდუქცია (პირბადეები და სახის დამცავი ფარი) რომლის რეალიზაციამ მისცა საშუალება მიეღოთ შემოსავალი.

 

 

 

 

  1. „თექაზე მუშაობა, კერვა – ქსოვა“ (ფ. ლაგვილავა, ნ. აბულაძე).

დანართი #2 ფოთოლა ლაგვილავა 0005 სურ.9საქმიანობას ეწევიან ქუთაისში ვირუსამდე ბენეფიციარების საშუალო თვიური შემოსავალი იყო 1600 1700 ლ.

კარანტინის პერიოდში შემოსავალმა იკლო, მაგრამ მაინც სწორი მარკენტინგის შედეგად შეძლეს პროდუქციის გარკვეული ნაწილის რეალიზება.

 

 

 

 

 

 

 


მქფ თანამშრომელთა სამუშაო შეხვედრა

ა.წ. 07 მაისს შედგა მორიგი შეხვედრა პროექტის გურიის, იმერეთისა და რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის 95897554_934526886989296_4478299151850799104_nეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზით

 შემსრულებლების დღის წესრიგით პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების ანალიზი და სამომავლო გეგმები.

სამიზნე რეგიონზე (ამბროლაური, ცაგერი) ასისტენტებმა ა. ჩიხლაძემ და ნ. ნაჭყებიამ წარმოადგინეს ინფორმაცია გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების შესახებ, განხილულ იქნა იმ გამოწვევების დაძლევის გზები, რომელიც შეექმნათ ადგილობრივ პარტნიორებს კარანტინთან დაკავშირებით. დეტალურად განიხილეს მაისის თვის დაგეგმილი ღონისძიებები და ასისტენტებს შორის სამუშაოს გადანაწილების დეტალები.

მიღებული გადაწყვეტილებები მიმართულია პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის დამატებით კონსულტაციების ჩატარების პროექტების შემუშავებაში, ტრენინგში მონაწილეობის უზრუნველყოფის ორგანიზება, რეგიონში ფოკუს – ჯგუფების ჩატყარების ხელშეწყობა, გასული  ტვ გადაცემის დახურვის არეალი და ინფორმაციის მიმღები პირების რაოდენობის გათვლა.

 

 

 


 

ცაგერსა და ამბროლაურში მომუშავე პარტნიორმა ორგანიზაციებმა:

–  „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“,

–  „აქტიური მოქალაქე-ანგარიშვალდებული ხელისუფლების“

– „რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სავანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის“

–  „ რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი-აფხაზინტერკონტის“  წარმომადგენლებმა პროექტის: გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში დაასრულა ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის 2 ეტაპი: ანკეტირება და ჩაღრმავებული ინტერვიუების მომზადება.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ფონდი „სოხუმის“ (წამყვანი ორგანიზცია), „მეწარმე ქალთა ფონდის“ და იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ პარტნიორობით.